Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao dobar partner i podrška.

Za početak, potrebno je da izaberete neki od paketa Biznis računa. Koji paket će biti vaš izbor zavisi od potreba vašeg posla. Da li vam je dovoljan samo osnovni, ili vam treba treba šira paleta bankarskih usluga - u tom odabiru svakako može da vam pomogne savetnik u banci.

Kada joj ukažete poverenje, banka je tu za vas, da vam maksimalno olakša poslovanje i prilagodi se vašim potrebama.

Bilo da želite da investirate, održite likvidnost, obezbedite dodatna sredstva za poslovanje, za sve postoji rešenje.

Dozvoljeno prekoračenje po računu je najlakši i najbrži put do dodatnog novca. Bez najave i obimne dokumentacije, možete iskoristiti dozvoljena sredstva, a da li ćete i koliku kamatu platiti, zavisi od toga da li ćete pozajmljeni novac vratiti u roku od mesec dana ili do isteka roka odobrene pozajmice.

Ukoliko vam je potrebna dodatna likvidnost, dobar izbor je MasterCard kreditna kartica koju možete koristiti do dozvoljenog limita, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Baš kao i kod dozvoljenog minusa, dinamiku otplate duga (izuzev minimalno predviđenog iznosa), možete određivati sami, a u skladu sa mogućnostima.

Za dugoročnije planove i ulaganja, biznis krediti su najbolje rešenje. A za koji od njih ćete se opredeliti, zavisi od potreba vašeg posla. Iznesite jasan plan i potrebe vašem bankarskom savetniku, a on će vam pronaći najfleksibilnije rešenje.

Potreban vam je repromaterijal, roba, finansiranje uvoza ili izvoza, vaš izbor bi trebao da bude Kredit za finansiranje i obrtna sredstva sa rokom otplate do 12 meseci. Ista ova pozajmica, samo sa dužim rokom otplate (do 36 meseci) idealno je rešenje za finansiranje dugoročnih obrtnih sredstava, kao i refinansiranje postojećih kredita.

Revolving kredit vam omogućava da se parcijalno zadužujete, u zavisnosti od trenutnih potreba. Dakle, banka vam odobrava određeni iznos pozajmice koji ne morate odmah da iskoristite. Iskoristite deo, a preostala sredstva su uvek tu, za ne daj bože.

Ako želite da uredite ili kupite poslovni prostor o kakvom ste oduvek maštali, da proizvodnju unapredite savremenim mašinama i materijalima, ali i da refinansirate dugoročne kredite, investicioni kredit je pravi partner za to.

Kada su vaša potraživanja vaša garancija, a vaš biznis ne može da čeka njihovu naplatu, banka će nagraditi poverenje koje ste joj ukazali, i omogućiti vam, da koristite potraživanja pre njihove naplate, a na osnovu Eskont menice ili kroz takozvani faktoring. A za vaš imidž i realizaciju poslovanja sa ino partnerima, banka će vam pomoći akreditivima i garancijama .

Ako znate šta želite, a ne znate kako, zakažite sastanak sa vašim savetnikom u banci, a on će pronaći najbolji proizvod iz široke biznis palete AIK banke i prilagoditi ga vašim potrebama.

Povezani tekstovi

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao

Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više