Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Online oročena štednja

Brzo i jednostavno, oročite do 600,000 dinara.

Kalkulator štednje

RSD
EUR
CHF
USD
GBP
Želim da štedim sledeći iznos:
120.000EUR
Zaokruži na (EUR):
10
Želim da štedim ovoliko dugo:
24MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6
Ako razmišljate o oročenju iznosa preko 600.000,00 RSD (ili protivvrednosti tog iznosa u drugim valutama) naši savetnici su vam na raspolaganju.

Neka vaše pare više zarade

Donesite odluku za šta štedite
Štedim za letovanje

Počinjem da štedim od septembra. Mesec po mesec i već u junu imam dovoljno novca da uplatim aranžman.

Štedim za nove skije

Jer više ne odlažem. Svakog meseca po malo i na sledećem ski openingu ostvarujem vrhunski spust.

Štedim za put u Njujork

Dovoljno je da narednih 12 meseci odvojim svakog meseca po malo i počnem da ostvarujem svoje snove.

Zašto štedeti u AIK Banci

Pored novca, štedite i vreme

Jer možete, a ne morate dolaziti u banku

Fleksibilnost modela

Izaberite štednju po svojoj meri

Novac na računu za 10 minuta

Raspolažite svojim sredstvima online

Iskoristite odlične uslove

I online i u filijali

Oročite više pojedinačnih uloga

Za male i velike planove

Možda vam je zanimljivo
Kredit na bazi 100% depozita
Neka vaš novac radi za vas. Napravite svoj lični plan otplate. Birajte da li kredit vraćate u mesečnim anuitetima ili ćete ceo iznos glavnice kredita vratititi tek na kraju perioda otplate kredita.
Pošalji upitSaznaj više

Najčešće postavljana pitanja

Da li plaćam naknadu za vođenje i korišćenje štednih računa?

Ne, vođenje ovih računa je bez naknade.

U kojim valutama mogu da otvorim štedne račune?

Na raspolaganju su Vam štedni računi u RSD, EUR, USD i CHF.

Da li mogu da vršim uplate na više načina na štedne račune?

Da, možete. Na raspolaganju su uplata u gotovini na šalteru banke, uplata u gotovini na multifunkcionalnim bankomatima dostupnim u okviru Zona 24/7, prenos sa drugog računa u AIK Banci putem elektornskog ili mobilnog bankarstva ili putem trajnog naloga sa tekućeg računa.

Imam status nerezidenta, da li mogu da imam štedne račune u vašoj banci?

Da, naravno! Na raspolaganju je široka lepeza štednih proizvoda za fizička lica sa statusom nerezidenta.

Da li su moja sredstva osigurana?

Da, osigurani iznos je iznos osiguranog depozita do 50.000 eura po deponentu u banci. Osiguranjem su obuhvaćeni novčani depoziti, štedni ulozi, tekući računi i drugi novčani računi, kao i sva druga sredstva privremeno deponovana u toku redovnih bankarskih poslova, koja banka vraća klijentu u skladu sa svojom zakonskom ili ugovornom obavezom.

Kada se vrši pripis kamate?

Na štednju po viđenju (tzv. a vista) kamata se pripisuje na kraju kalendarske godine, dok se po oročenim depozitima kamata obračunava i pripisuje, odnosno isplaćuje u zavisnosti od modela oročenog depozita koji ste izabrali: Na kraju perioda na koji je depozit oročen Mesečno

Ukoliko oročim sredstva i dese se nepredviđene okolonosti, kako mogu da dođem do svojih sredstava?

Sredstva oročena na određeni vremenski period su Vam na raspolaganju po dospeću ili ukoliko budete imali potrebu za njima pre tog roka, možete podneti zahtev za prevremeno razoročenje sredstava. Veoma je važno da znate da u slučaju prevremenog razoročenja sredstava oročenih sa opcijom mesečne isplate kamate ili isplatom kamate unapred iznos za isplatu pri razoročenju predstavlja iznos uloženih sredstava umanjen za prethodno obračunatu/e i isplaćenu/e bruto kamate unapred ili mesečno i uvećan za neto kamatu obračunatu po stopi koja se primenjuje za štednju po viđenju u eurima.

Šta znači „štednja po viđenju“?

Štednja „po viđenju“ podrazumeva da Vam je u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju. Dakle, nema rokova za dospevanje kamate, niti ste na bilo koji način ograničeni u korišćenju sredstava na računu.

Da li se plaća porez na dobit ostvarenu štednjom i koliko?

Ukoliko je Vaša štednja u domaćoj valuti, porez se ne plaća. Ako ste na štednju položili devize, plaća se porez od 15% na dobit.