Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Zašto da štedite u AIK Banci?

Sigurnost

Otvaranje štednog računa
za 10 minuta

Konkurentni uslovi

Kako želite da štedite?

Interesuje me

AIK štedna rešenja

Oročena štednja u evrima Kako?
• Bez dolaska u banku. Lako, za 10 minuta, ONLINE. • U EUR, USD i RSD, možete ugovoriti na različite rokove, uz isplatu kamate po isteku roka oročenja, unapred ili mesečno. • Mogućnost ONLINE oročenja više uloga pojedinačnog iznosa do RSD 600.000 odnosno, dinarske protivvrednosti za oročenja u EUR i USD. • AIK ONLINE oročena štednja - štedi vreme i novac!
Interesuje meSaznaj više
Štednja po viđenju u evrima
• Bez dolaska u banku. • Otvorite račun za 10 minuta, lako, samo uz važeću ličnu kartu i telefon. • Do RSD 600.000 oročite online, uz bolje uslove. Niste ograničeni brojem partija koje možete oročiti na ovaj način. • Dostupna u RSD, EUR i USD valuti. • Možete dodati ili podizati sredstva, a kamata se obračunava dnevno na iznos koji je na štednom računu.
Interesuje meSaznaj više
Štednja u evrima sa mesečnom isplatom kamate
• Odaberite period oročenja a kamata se isplaćuje svakog meseca • Minimalan iznos štednje: 100 EUR
Interesuje meSaznaj više
Dobro jutro štednja u evrima
• Online prekonoćna štednja • Isplata kamate na dnevnom nivou • Dinarska i devizna štednja • Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h svakog dana
Interesuje meSaznaj više

Najčešće postavljana pitanja

Da li plaćam naknadu za vođenje i korišćenje štednih računa?

Ne, vođenje ovih računa je bez naknade.

U kojim valutama mogu da otvorim štedne račune?

Na raspolaganju su Vam štedni računi u RSD, EUR, USD i CHF.

Da li mogu da vršim uplate na više načina na štedne račune?

Da, možete. Na raspolaganju su uplata u gotovini na šalteru banke, uplata u gotovini na multifunkcionalnim bankomatima dostupnim u okviru Zona 24/7, prenos sa drugog računa u AIK Banci putem elektornskog ili mobilnog bankarstva ili putem trajnog naloga sa tekućeg računa.

Imam status nerezidenta, da li mogu da imam štedne račune u vašoj banci?

Da, naravno! Na raspolaganju je široka lepeza štednih proizvoda za fizička lica sa statusom nerezidenta.

Da li su moja sredstva osigurana?

Da, osigurani iznos je iznos osiguranog depozita do 50.000 eura po deponentu u banci. Osiguranjem su obuhvaćeni novčani depoziti, štedni ulozi, tekući računi i drugi novčani računi, kao i sva druga sredstva privremeno deponovana u toku redovnih bankarskih poslova, koja banka vraća klijentu u skladu sa svojom zakonskom ili ugovornom obavezom.

Kada se vrši pripis kamate?

Na štednju po viđenju (tzv. a vista) kamata se pripisuje na kraju kalendarske godine, dok se po oročenim depozitima kamata obračunava i pripisuje, odnosno isplaćuje u zavisnosti od modela oročenog depozita koji ste izabrali: Na kraju perioda na koji je depozit oročen Mesečno

Ukoliko oročim sredstva i dese se nepredviđene okolonosti, kako mogu da dođem do svojih sredstava?

Sredstva oročena na određeni vremenski period su Vam na raspolaganju po dospeću ili ukoliko budete imali potrebu za njima pre tog roka, možete podneti zahtev za prevremeno razoročenje sredstava. Veoma je važno da znate da u slučaju prevremenog razoročenja sredstava oročenih sa opcijom mesečne isplate kamate ili isplatom kamate unapred iznos za isplatu pri razoročenju predstavlja iznos uloženih sredstava umanjen za prethodno obračunatu/e i isplaćenu/e bruto kamate unapred ili mesečno i uvećan za neto kamatu obračunatu po stopi koja se primenjuje za štednju po viđenju u eurima.

Šta znači „štednja po viđenju“?

Štednja „po viđenju“ podrazumeva da Vam je u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju. Dakle, nema rokova za dospevanje kamate, niti ste na bilo koji način ograničeni u korišćenju sredstava na računu.

Da li se plaća porez na dobit ostvarenu štednjom i koliko?

Ukoliko je Vaša štednja u domaćoj valuti, porez se ne plaća. Ako ste na štednju položili devize, plaća se porez od 15% na dobit.