Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Platna Super Kartica

Svuda plaća, još više vraća!

Još više mogućnosti, još povoljnija kupovina

Sakupljanje bodova pri svakoj kupovini, unutar i van mreže partnera.

Prilikom plaćanja Platnom Super Karticom osvajate i do 4 boda više kod odabranih partnera Super Kartice.

Prilikom svake kupovine van mreže partnera Super Kartice sakupljate bodove u visini od 0,5% od iznosa transakcije, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kako do Platne Super Kartice?
Zahtev za izdavanje Platne Super Kartice možete podneti u najbližoj filijali AIK Banke. Ukoliko ste već korisnik Super Kartice, prilikom podnošenja zahteva navedite i broj svoje postojeće kartice lojalnosti. Za izdavanje Platne Super Kartice potrebni su: Za zaposlene: ✓ Identifikacioni dokument ✓ Potvrda o zaposlenju ✓ Izveštaj iz Kreditnog biroa ✓ 1 Menica ✓ 1 primerak overene administrativne zabrane Za penzionere: ✓ Identifikacioni dokument ✓ Penzioni ček/čekovi za poslednji mesec ✓ 2 primerka overene administrativne zabrane

Plaćajte odloženo ili na rate

Plaćanje do 12 rata u mreži partnera

Možete da izaberete broj rata na POS terminalu za svaku pojedinačnu kupovinu! Plaćanje do 12 rata u svim Roda, IDEA, Mercator i Tehnomanija prodavnicama. Ne odnosi se na online plaćanje karticom na web stranicama ovih trgovaca. Minimalan iznos za podelu na rate je potrošnja u iznosu od 1.000 RSD kod svih partnera, osim za Tehnomaniju kod koje je minimalan iznos 5.000 RSD.

Plaćanje i podizanje gotovine do 12 rata van mreže partnera

Ukoliko želite da plaćate na rate van mreže partnera, možete podneti zahtev za ovu uslugu u najbližoj filijali banke. Uvođenjem ove opcije svako plaćanje ili podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, za iznose veće od 4.000 RSD će biti podeljeno na 3, 6 ili 12 rata. Definisani program rata: ✓ 3 rate za iznose od 4.000 do 7.999 RSD ✓ 6 rata za iznose od 8.000 do 17.999 RSD ✓ 12 rata za iznose veće od 18.000 RSD Jednom ugovorena usluga omogućava Vam da svaka Vaša transakcija bude automatski podeljena na rate bez opredeljivanja na prodajnom mestu. Ukoliko želite da otkažete ili izmenite dogovoreni program otplate rata za pojedinačnu transakciju, jednostavno pozovite Kontakt centar AIK Banke u toku istog dana nakon kupovine. Na transakcije podeljene na rate ne obračunava se kamata. Naplaćuje se samo jednokratna naknada u visini od 5% od iznosa transakcije (min. 400 RSD). Pored navedene naknade, za transakcije podizanja gotovine na rate plaćate proviziju za podizanje gotovine u skladu sa važećom tarifom Banke.

Plaćanje na odloženo do 45 dana

Možete da birate između: A. izmirivanja celokupnih obaveza po kartici do roka za plaćanje – kamata se ne naplaćuje B. izmirivanja dela obaveza – min. 5% od ukupnog duga uz plaćanje ugovorene kamate Plaćanje na odloženo funkcioniše kalendarski, ukoliko ste izvršili kupovinu prvog dana u mesecu, imate na raspolaganju 45 dana za odloženo plaćanje, a ukoliko kupujete na primer desetog dana u mesecu, imate 35 dana. Zaduženje iz prethodnog meseca izmirujete najkasnije do 15. dana tekućeg meseca.

Reprezentativni primer za Platnu Super Karticu - revolving kreditnu karticu

Iznos dinarskog kreditnog limita koji se odobrava na period od 3 godine

100.000 RSD

Nominalna kamatna stopa (NKS)

2,40% na mesečnom nivou / 28,80% na godišnjem nivou, fiksna kamatna stopa

Minimalna mesečna obaveza

5% od ukupnog zaduženja po računu kartice uvećano za kamatu, naknade i eventualni iznos prekoračenja kreditnog limita, minimalno 500 RSD

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

37,64%*

Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate u slučaju da odmah iskoristi celokupan kreditni limit

145.490,58 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika

Članarina 199 RSD mesečno

Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD jednokratno,

1 menica: 50 RSD jednokratno

Rok važenja kartice

3 godine, uz mogućnost reizdavanja

* EKS obračunat na dan 27.2.2024. godine Ostali benefiti kod Super Kartica partnera, predstavljeni su na zvaničnom sajtu programa www.superkartica.rs. Svaki put kada kupujete Platnom Super Karticom sakupljate bodove. Sakupljeni bodovi se nakon obavljene kupovine pripisuju u vidu dinara na karticu lojalnosti klijenta i raspoloživi su prilikom sledeće kupovine.

Vaša najčešća pitanja

Da li sam u obavezi da prenesem zaradu u AIK Banku a.d. Beograd?

Za korišcenje Platne Super Kartice nije obavezan prenos zarade u AIK Banka a.d. Beograd. Svakako Vam preporučujemo ovu opciju, jer se mesečna članarina za Platnu Super Karticu u okviru paketa tekućeg računa ne naplaćuje.

Da li Platnom Super Karticom mogu da plaćam na rate?

Da, i to u mreži Partnera Roda, IDEA, Mercator i Tehnomanija prodavnicama. Ova povoljnost je odmah na raspolaganju svim korisnicima Platne Super Kartice za koju se odlučuju na prodajnom mestu, na POS terminalu prilikom plaćanja.

Da li mogu da plaćam na rate i van mreže partnera?

Da, odmah nakon što sa Bankom ugovorite unapred definisan program rata za sve buduće transakcije. Ovaj način plaćanja Vam omogućava pogodnost prilikom otplate dugovanja, s obzirom na to da transakcije možete podeliti na 12 rata, uz jednokratnu naknadu u skladu sa Tarifnikom Banke.

Koju uštedu ostvarujem ako koristim Platnu Super Karticu?

Platnom Super Karticom sakupljate bodove gde god da kupujete, a pre svega u prodavnicama mreže Partnera: Roda, IDEA i Mercator. Na tim prodajnim mestima sakupljate i do 4 boda više nego sa običnom Super Karticom, gde već pri narednoj kupovini možete umanjiti svoj račun za vrednost sakupljenih bodova. Pored uštede na ovim prodajnim mestima, očekuju Vas i instant popusti za kupovinu Platnom Super Karticom. Korišćenjem Platne Super Kartice za kupovinu van mreže partnera Super Kartice sakupljate bodove u iznosu od 0,5% od transakcije.

Kada izmirujem svoje obaveze i gde mogu da uplatim svoje obaveze?

Obaveze izmirujete do 15. dana u tekućem mesecu, za prethodni mesec, uplatom na račun Platne Super Kartice. Vaše mesečne obaveze možete izmiriti: • Putem AIK Banka elektronskog ili mobilnog bankarstva ili korišćenjem elektronskog bankarstva drugih banaka • Uplatom na označenom info pultu ili na kasi jedne od odabranih prodavnica Roda, IDEA i Mercator (spisak prodavnica pogledajte ovde) • Uplatom na šalterima banaka ili Pošte • Uplatom na odabranim bankomatima AIK Banke

Koji tip kartice je u pitanju?

Platna Super Kartica je revolving kreditna kartica koja Vam omogućava da potrošnju iz prethodnog perioda izmirujete u celosti ili u iznosu koji sami odredite, a minimum u visini 5% dugovanja (minimalni iznos za uplatu je 500 RSD).