Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Mastercard Standard kreditna kartica AIK banke

Povećava vašu potrošačku moć - kreditni limit nije vezan za raspoloživa sredstva na platnom računu. Kreditne kartice vam pružaju mogućnost da plaćate odloženo i na rate, istovremeno vam pružajući brojne prednosti i moć trošenja koja vam može pomoći da ostvarite svoje finansijske ciljeve i lične snove.

Možete da izaberete jednu od tri opcije za izmirivanje duga:

  Revolving način

  Od ukupno potrošenog iznosa 5% vratite banci i vraćeni iznos, umanjen za kamatu možete ponovo da koristite.

  Na jednake mesečne rate

  Sve kupovine u zemlji i inostranstvu možete otplaćivati na 3,6 ili 12 rata uz naknadu za podelu transakcije na rate. Iznos transakcije definiše i broj rata: • Od 4.000-7.999,99 RSD - 3 rate • Od 8.000-17.999,99 RSD - 6 rata • Od 18.000 RSD - 12 rata

  Bez kamate

  Iskoristite grejs period (charge opcija). Ukoliko izmirite celokupnu potrošnju u toku tekućeg meseca, kamata neće biti obračunata na iskorišćeni iznos od limita vaše kreditne kartice.

  Reprezentativni primeri

  Dinarska kartica
  Odobreni kreditni limit300.000,00 RSD
  Procenat revolvinga (mesečna obaveza po osnovu prethodno potrošenih sredstava kreditnog limita)5%
  Metod obračuna kamateProporcionalni
  Nominalna kamatna stopa24% na godišnjem nivou, fiksna (2,00% mesečna)
  Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 14.09.2021.24.11 %
  Rok korišćenja plastike36 meseci
  Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita*RSD 395.358,51

  * Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita prikazan je pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo kreditni limit i kreditnu karticu više ne koristi do isteka roka važnosti, kao i da je kreditna kartica u okviru START PAKETA bez naplate naknade za izdavanje kartice i mesečne članarine. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

  Najčešće postavljana pitanja

  Zašto kreditna kartica, a ne kredit?

  Kredit služi konkretnoj, planiranoj nameni, dok kreditna kartica treba da nam pomogne u iznenadnim situacijama. Kada uzmemo kredit, ceo iznos sredstava dobijamo odjednom, dok kod kreditne kartice koristimo onoliko novca koliko nam u tom trenutku treba. Dug po kreditnoj kartici izmirujemo onako kako nam odgovara, dok su obaveze po kreditu fiksne, unapred određene.

  Šta je skuplje – kreditna kartica ili kredit?

  Kada uzimamo kredit, kamatu plaćamo na celokupan iznos odobrenih sredstava, dok se kod kreditne kartice kamata obračunava samo na iskorišćena sredstva i nema naknade za prevremenu otplatu duga. Kreditna kartica ne mora biti skuplja, potrebno je samo da otkrijete kako pravilno da je koristite.

  Zašto je dobro imati kreditnu karticu?

  Kreditna kartica je rešenje za ispunjenje želja ili pokrivanje iznenadnih troškova. Pokvario mobilni telefon, a nemate dovoljno novca da kupite drugi. Ako u toj i sličnim situacijama imate kreditnu karticu, u mogućnosti ste da uđete u neplaniranu investiciju i sigurno ste na dobitku. Obaveze i kontakti nisu trpeli. Ili zamislite da celo vaše društvo isplanira splavarenje, a vi trenutno nemate novca za takvu aktivnost. To nije preveliki trošak da biste sebe lišili nezaboravnih uspomena. Ukoliko imate kreditnu karticu verovatno će to biti trenutak kada ćete pomisliti da je pravo vreme da je iskoristite. Najbolje što možete da pomislite za kreditnu karticu je: Neka je imam, nikad se ne zna kada može da zatreba.

  Da li je postupak dobijanja kreditne kartice komplikovan?

  Više nije. Danas je kreditna kartica na jedan klik od vas. Dokumentacija je na dohvat ruke. Kartica važi tri godine, a obnovićemo je lako, online. Podnesi zahtev

  Šta je to revolving princip otplate kod kreditne kartice?

  To znači da sredstva koja ste potrošili plaćanjem kreditnom karticom i vratili u skladu sa mesečnim obračunom možete ponovo da koristite sve dok vam važi kartica. Ono što je veoma dobro kod ovakvog načina plaćanja jeste to što sami odlučujete o iznosu i dinamici otplate, osim minimalnog dela (5% ostatka duga) za plaćanje svakog meseca. Možete uplatiti i ceo iznos što zavisi samo od vaših želja i planova, a izmireni deo umanjen za kamatu možete ponovo da iskoristite.

  Da li se uvek plaća kamata na potrošena sredstva ili je moguće koristiti karticu bez kamate?

  Postoje dve mogućnosti da ne platite kamatu na potrošena sredstva: • Prvi je charge način otplate koji omogućava da koristite karticu u toku meseca, a ukoliko potrošeni iznos izmirite u celosti pre kraja tog meseca, kamata se ne obračunava. • Drugi je installment načina otplate duga kod pojedinih kartica kojima se iznos transakcije može podeliti na 3, 6, 9 ili 12 jednakih mesečnih rata. Ukoliko je otplata redovna, kamata se ne obračunava. Ukoliko izaberete ovu opciju, plaćate samo naknadu uz prvu mesečnu ratu.

  Kako se određuje limit po kreditnoj kartici (raspoloživa sredstva)?

  Limit se određuje na osnovu vaše kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost se obračunava na osnovu vaših mesečnih primanja i postojećih zaduženja koja su evidentirana u izveštaju Kreditnog Biroa.

  Ukoliko nemam redovne mesečne prilive – da li mogu i kako da apliciram za kreditnu karticu?

  Naravno, AIK banka ima rešenje za sve klijente. Ukoliko nemate redovne mesečne prilive (platu, penziju) pružamo mogućnost apliciranja za kreditnu karticu uz položen namenski EUR depozit. Prednost ove opcije je kamatna stopa na nameski depozit koja je jednaka kamatnoj stopi na standardnu oročenu štednju. Uz položenu menicu, limit po kreditnoj kartici može da bude i 100% vrednosti položenog depozita.

  Da li je bezbedno plaćanje karticom na internetu?

  AIK banka je uvela 3D Secure sistem za sigurnu kupovinu MasterCard karticama na internetu. Prilikom plaćanja na internet prodajnim mestima na kojima je istaknuta oznaka MasterCard SecureCode, klijent ima mogućnost da, uz unapređeni metod zaštite plaćanje na internetu, svaku transakciju potvrdi pomoću jednokratne lozinke (OTP-One Time Password) koju za internet transakciju dobija SMS-om na svoj broj mobilnog telefona koji je već registrovan za uslugu Card alert-SMS servisa (obaveštavanje o izvršenju transakcije). Važno je samo da proverite kod svog savetnika u banci da li je vaš broj mobilnog telefona ažuriran.

  Da li odabrati kreditnu karticu u valuti EUR ili RSD?

  Izbor je najbolje napraviti u zavisnosti od toga da li su primanja vezana za valutu EUR ili RSD. Kod kartica ugovorenih u valuti EUR, mesečna dospeća i glavnica se iskazuju u valuti EUR, a plaćaju u dinarima u odgovarajućem iznosu po srednjem kursu na dan plaćanja obaveze. Usled potencijalne promene kursa, mesečna obaveza (kao i stanje duga) može biti viša od očekivane prilikom iskazivanja u dinarima. Ukoliko su primanja isključivo vezana sa RSD, preporučujemo Kreditna karticu u valuti RSD jer će mesečne obaveze biti fiksne bez obzira na dan plaćanja. U pogledu ostalih benefita kao što su način otplate, podela na rate, plaćanja robe i usluga u zemlji i inostranstvu, kreditne karticu u obe valute funkcionišu na identičan način.

  Da li kupovinu mogu da podelim na rate?

  Da, kupovina bilo koje robe i usluga u prodavnicama ili online, u zemlji ili inostranstvu se može podeliti na rate. Dodatno, sami možete odrediti dinamiku plaćanja i to u samo dva koraka: • Korak 1 (na dan transakcije najkasnije do 23h) - SMS poruku koju dobijete o potrošnji tj datoj transakciji prosleđujete na broj 1018 i na kraju poruke dodajete R3, R6, R9 ili R12, u zavisnosti od željenog broja rata, • Korak 2: Banka šalje potvrdu da li je status podele na rate uspešan ili ne. Prva rata dospeva na dan transakcije odnosno podele na rate*. *Ukoliko svoje obaveze po osnovu rata izmirujete na vreme nećete plaćati kamatu. U slučaju da se rate ne izmiruju na vreme, kartica radi na principu klasičnog revolvinga, uz obračun kamate po datoj kamatnoj stopi za datu karticu.