Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Podignite keš na preko 400 ATM lokacija u zemlji

Više od 400 bankomata

Na raspolaganju vam je više od 400 bankomata širom Srbije. Detaljne informacije o svim lokacijama možete dobiti na početnoj stranici aplikacije mobilnog bankarstva, ili na linku https://www.aikbanka.rs/lokacije.

Putujete u Sloveniju?

Ukoliko putujete u Sloveniju, gotovinu bez provizije možete podići na bankomatima Gorenjske banke: https://www.gbkr.si/poslovalnice-in-bankomati/

Da li ste znali da vam AIK Banka samostalno i u partnerstvu sa MoneyGet mrežom deljenih bankomata pruža jednu od najrasprostranjenijih mreža bankomata u Srbiji?

Možda ti je zanimljivo

MultiFunkcionalni bankomati AIK banke

u slučaju da želite na bankomatima AIK Banke da • izvršite transakciju podizanja u EUR valuti, • izvršite transakciju podizanja u dinarima, • deponujete sredstva (EUR ili RSD valuta), • platite vaše račune za komunalije putem QR koda ili nalogom za uplatu, • pristupite svojoj aplikaciji elektronskog bankarstva, • konvertujete dinare ili eure • izvršite uplatu rate kreditne kartice

Podignite keš na preko 400 ATM lokacija u zemlji
Sve ovo možete obaviti 24/7 na više lokacija, gde god se nalaze Multifunkcionalni bankomati AIK Banke.
Mapa MF ATMs