Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti
Štednja
Oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Platni račun sa osnovnim uslugama

    Banka otvara i vodi Platni račun sa osnovnim uslugama potrošaču – fizičkom licu koje ima zakonit boravak u Republici Srbiji, a nema otvoren platni račun kod banke, kao i licu koje uz zahtev za otvaranje Platnog računa sa osnovnim uslugama podnese zahtev za gašenje svih drugih platnih računa u banci.

Osnovne usluge: • Otvaranje računa • Uplate i isplate gotovine na šalterima, bankomatima i dr.uređajima Banke • Izdavanje DinaCard debitne platne kartice • Uspostavljanje i realizacija trajnih naloga i direktnih zaduženja • Uspostavljanje i korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva uz neograničeni broj naloga za plaćanje, kao i instant plaćanja korišćenjem QR koda. • Dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama U okviru mesečne naknade za vođenje računa koja iznosi 150 RSD Banka pruža sve osnovne usluge.
Dodatne usluge na zahtev korisnika: • Dozvoljeno prekoračenje računa Banka može odobriti Dozvoljeno prekoračenje računa u skladu sa svojim aktima, uz naplatu jednokratne naknade 1% od iznosa kreditnog limita, min 300 RSD. • Izdavanje čekova Čekovi se izdaju bez naknade. • Devizni tekući račun Otvaranje i vođenje deviznog platnog računa bez naknade. • Kreditna kartica MasterCard Standard Izdavanje i reizdavanje osnovne MasterCard Standard kreditne kartice vrši se bez naknade, uz naplatu mesečne članarine 50 RSD. • Debitna kartica MasterCard Debit Izdavanje i reizdavanje osnovne MasterCard Debit debitne kartice vrši se bez naknade, i bez naplate mesečne članarine. • Dodatne kartice Izdavanje, reizdavanje i mesečna članarina za dodatne kartice se naplaćuje po Tarifi naknada.