Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Izaberite jedan od paketa računa

PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA
Mesečno održavanje

150 RSD

OSNOVNE USLUGE

Otvaranje računa

Uplate i isplate gotovine na šalterima, bankomatima i dr.uređajima Banke

Izdavanje DinaCard debitne platne kartice

Uspostavljanje i realizacija trajnih naloga i direktnih zaduženja

Uspostavljanje i korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva uz neograničeni broj naloga za plaćanje, kao i instant plaćanja korišćenjem QR koda.

Dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama

START
Mesečno održavanje

250 RSD

Dinarski i devizni tekući račun

DinaCard debitna kartica

Mastercard Standard debitna kartica

mBanking

eBanking

SMS notifikacija za sve prilive i odlive

Mesečni izvod po tekućem računu

Izdavanje čekova

Trajni nalozi

Kontinuirana podrška Kontakt Centra i savetnika u filijalama

Isplata penzije 7 dana unapred

Dobro jutro štednja

Kupovina deviza po povoljnijem kursu

Otvori račun
Saznaj više

*Uz ispunjavanje uslova kreditne sposobnosti

START PLUS
Mesečno održavanje

570 RSD

Dinarski i devizni tekući račun

Mastercard Standard i DinaCard debitna kartica

Mastercard Standard kreditna kartica*

mBanking

eBanking

SMS notifikacija za sve prilive i odlive

Mesečni izvod po tekućem računu

Izdavanje čekova

Trajni nalozi

Kontinuirana podrška Kontakt Centra i savetnika u filijalama

Isplata penzije 7 dana unapred

Dobro jutro štednja

Kupovina deviza po povoljnijem kursu

Dozvoljeno prekoračenje po računu uz benefite**

Saznaj više

*Uz ispunjavanje uslova kreditne sposobnosti **Do iznosa 15.000 RSD iskorišćenog prekoračenja bez obračuna kamate

ELITE
Mesečno održavanje

1.000 RSD

Dinarski i devizni tekući račun

DinaCard debitna kartica

Mastercard Gold debitna kartica

Mastercard Gold kreditna kartica*

mBanking

eBanking

SMS notifikacija za sve prilive i odlive

Mesečni izvod po tekućem računu

Izdavanje čekova

Trajni nalozi

Kontinuirana podrška Kontakt Centra i savetnika u filijalama

Isplata penzije 7 dana unapred

Putno zdravstveno osiguranje za celu porodicu**

Dozvoljeno prekoračenje po računu uz benefite***

Personalnizovana ponuda kredita*

Global WiFi – besplatan pristup internetu širom sveta

LoungeKey pristup za celu porodicu

Mastercard Priceless platforma

Elite care dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobro jutro štednja

Kupovina deviza po povoljnijem kursu

Saznaj više

*Uz ispunjavanje uslova kreditne sposobnosti **Uz odobrenu Mastercard gold kreditnu karticu ***Do iznosa 15.000 RSD iskorišćenog prekoračenja bez obračuna kamate

Najčešće postavljana pitanja

Šta je to paket račun?

Paket račun je skup proizvoda i usluga povezanih sa tekućim (platnim) računom uz definisanu mesečnu naknadu. Ta naknada je niža od cene koju biste platili za korišćenje svih ili samo dela tih proizvoda i usluga ukoliko su vam van paketa.

Zašto baš AIK Start paket?

Za ovaj paket daješ malo, a pruža ti mnogo. Zato što je napravljen po meri korisnika. Zato što nam omogućava da ne idemo u Banku, da ne čekamo u redovima, da brzo i efikasno završimo posao. Zato što je inovativan, savremen i svestran. Zato ga i mi koristimo.

Kome je namenjen AIK Start paket?

Zaposlenim licima, penzionerima, a i studentima. Uspeli smo da jednim paketom obuhvatimo set usluga i proizvoda koje možeš da koristiš, ako želiš, bez obaveze, a da i pri minimalnom korišćenju budeš na dobitku. Evo i kako: Start A je po ceni od 250 RSD/mesečno. Van paketa:

  • Platni (tekući) račun je 250 RSD/mesečno
  • Debitna kartica van paketa je 100 RSD/mesečno
  • Izdavanje jednog čeka 10 RSD
  • Naknada za uslugu „Isplata penzije unapred“ van paketa 50 RSD

Dakle, bar 300 RSD/mesečno

Da li su svi proizvodi i usluge u okviru AIK Start paketa uključeni u cenu i nemaju druge naknade?

Izdavanje svih navedenih proizvoda i usluga je uključeno u cenu i nema druge naknade. Uslovi korišćenja kreditnih proizvoda, debitnih kartica i ostalih usluga predstavljeni su detaljno u našim Tarifama

Kako da znam koji je paket najbolji za mene?

Pre nego što otvorite račun, stavite na papir sve vaše potrebe za upravljanje ličnim finansijama. Predočite bankaru šta vam je sve potrebno, a on će vam preporučiti koji je to paket koji ispunjava sve vaše zahteve.

Šta mi je potrebno za otvaranje tekućeg računa i koliko to košta?

Za otvaranje tekućeg računa potrebna Vam je samo važeća lična karta. Otvaranje računa se ne naplaćuje.

Ko može biti vlasnik tekućeg računa?

Vlasnik tekućeg računa može biti bilo koja osoba koja poseduje ličnu kartu Republike Srbije. Vlasnik računa može, ali i ne mora imati redovne prihode. Prilikom otvaranja računa klijentu se otvara dosije u banci, a klijent potpisuje Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa.