Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Google Pay™

Dodajte svoju AIK Mastercard® karticu u Google Wallet™ i doživite novo iskustvo plaćanja.

Kako da aktivirate Google Pay™ uslugu?

Google Pay™ je usluga beskontaktnog plaćanja putem vašeg Android mobilnog telefona ili pametnog sata. U samo tri jednostavna koraka aktivirajte Google Pay™ već danas i plaćajte brzo i sigurno.

Instalirajte Google Wallet™ aplikaciju sa Google Play prodavice

Dodajte vašu AIK Mastercard® karticu u Google Wallet™ aplikaciju

Verifikujte svoju karticu pozivanjem Kontakt centra i uređaj je spreman za korišćenje

Kako se vrši plaćanje?

1. Proces plaćanja na POS uređajima na prodajnim mestima započinjete otključavanjem uređaja na kome imate instaliranu aplikaciju Google Wallet™ i aktiviranu Google Pay™ uslugu. 2. Otvorite aplikaciju, i odaberite karticu kojom želite da izvršite plaćanje. 3. Prinesite telefon ili sat POS terminalu (kao što to radite i sa karticom) 4. Na ekranu će se pojaviti znak da je transakcija uspešno izvršena, a koju će pratiti i zvučni signal uspešno obavljene transkacije

Zašto su Google Pay™ plaćanja sigurna?

Ne postoji mogućnost dvostrukog zaduženja vašeg računa, čak i ako dva puta prislonite uređaj na POS terminal Da biste dodali platnu karticu u Google Wallet™ i plaćali putem Android telefona, prvo morate postaviti zaštitu, odnosno način zaključavanja/otključavanja ekrana  Ukoliko isključite opciju zaštite otključavanja ekrana mobilnog telefona, Google Pay™ će ukloniti vaš virtualni broj računa sa uređaja iz sigurnosnih razloga Ukoliko se desi da telefon izgubite ili ga neko ukrade, možete ga zaključati ili obrisati preko opcije Pronađi moj uređaj. Google Pay i Google Wallet su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
Pogledajte kako da dodate karticu u vašu Google Wallet™ aplikaciju