Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Keš kredit
Reši keš uz sjajne uslove u filijali.
Pošalji upit

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6

Proverite svoju individualnu ponudu već danas i rešite keš u hodu.

Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)6M BELIBOR* + 7,38% ( 10,08%) promenljiva, proporcionalni metod obračuna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)11,90%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata)9,378.45 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 15,874.44 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)682,040.03 RSD
Obračun EKS-a je izvršen 19.07.2022. godine. *promenljiva, saglasno vrednostima 6M Belibora na dane 31.12. i 30.06. tokom korišćenja kredita Reprezentativni primer keš kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, bez prijema zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD500,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)6M BELIBOR* + 12,10% (14,8%) promenljiva, proporcionalni metod obračuna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)17,46%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata)10,610.62 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 17,331.05 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)770,981.32 RSD
Obračun EKS-a je izvršen 19.07.2022. godine. *promenljiva, saglasno vrednostima 6M Belibora na dane 31.12. i 30.06. tokom korišćenja kredita
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD600,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)9.95% fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)12.52%
Period otplate36 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata)19,346.23 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 16,208.50 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)712,968.81 RSD
Obračun EKS-a je izvršen 09.06.2022. godine. Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, bez prijema zarade na račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD600,000.00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)14.10% fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)17.38%
Period otplate36 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata)20,535.73 RSD
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Trošak CPI polise osiguranja 17,004.98 RSD RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)756,587.31 RSD
Obračun EKS-a je izvršen 19.07.2022. godine.
Uslovi kredita

• Iznos kredita: 50.000 – 2.400.000 dinara • Period otplate: krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 13 – 71 mesec; krediti sa fiksnom kamatnom stopom: 13-36 meseci • Nominalna kamatna stopa: • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 7.38%+6m Belibor (godišnja); krediti sa fiksnom kamatnom stopom 9.95% (godišnja)* • Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom: 12.10%+6m Belibor (godišnja); krediti sa fiksnom kamatnom stopom 14.10% (godišnja)** • Bez naknade za obradu zahteva • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun kod AIK Banke • Opciono: prijem zarade na paket tekući račun u AIK Banci • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije *Sa prijemom zarade na račun u AIK Banci ** Sa prijemom zarade na račun druge banke

Potrebna dokumentacija

• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac • Promet po tekućem računu za poslednjih 6 meseci (osim za korisnike sa prijemom zarade u AIK Banci) • Obračunske liste zarada za poslednja 3 meseca

Želite iznos do 600.000 RSD za samo 10 minuta?
Rešite keš online, bez dolaska u filijalu.
Saznaj više