Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Online keš kredit

Uzmi online gotovinski kredit do 600.000 din brzo i lako podnošenjem zahteva.

Šta vam je važno kad uzimate kredit?

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6

Rešite keš za svašta nešto već danas. Bez odlaska u filijalu.

1.

Izaberite željeni iznos kredita i period otplate

2.

Pogledajte uslove i reprezentativni primer Vašeg kredita

3.

Podnesite zahtev i pratite dalje korake za identifikaciju

4.

Ukoliko vam je kredit odobren, pratite dalje korake za online otvaranje računa

5

Novac će biti na vašem računu odmah nakon otvaranja

Reprezentativni primer
Reprezentativni primer za AIK Online Gotovinski kredit sa prenosom zarade:
Vrsta kreditaAIK Online gotovinski kredit u dinarima, sa prijemom zarade preko računa u AIK Banci
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)12,50%
Efektivna kamatna stopa (EKS)*14,38%
Period otplate60 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata)13.499,00 RSD
Naknada za obradu zahtevaBez naknade za obradu zahteva
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaTrošak mesečnog održavanja paketa računa 250 RSD
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi):831.047,00 RSD
* EKS obračunat na dan 22.04.2024. godine. Reprezentativni primer za AIK Online Gotovinski kredit bez prenosa zarade
Vrsta kreditaAIK Online gotovinski kredit u dinarima, bez prenosa zarade u AIK Banku
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS)17.75%
Efektivna kamatna stopa (EKS)19,22%*
Period otplate60 meseci
Mesečni anuitet (mesečna rata):15.155,00 RSD
Naknada za obradu zahtevaBez naknade za obradu zahteva
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaBez dodatnih troškova
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi):909.275,00 RSD
Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD. * EKS obračunat na dan 16.03.2023. godine.
Uslovi kredita

• Iznos kredita: 50.000 – 600.000 RSD • Period otplate: 6 – 60 meseci • Nominalna kamatna stopa, obavezan prijem zarade 12,50% (godišnja, fiksna) • Nominalna kamatna stopa, bez obaveznog prijema zarade 17,50% (godišnja, fiksna) • Bez naknade za obradu zahtevan • Bez učešća i depozita • Otvoren paket tekući račun* u okviru koga se aktivira ili je već aktivan nalog za elektronsko bankarstvon • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije • Opciono: Prijem zarade na paket tekući račun * Ukoliko ste nov klijent ili ne posedujete paket tekući račun, tokom procesa će Start paket račun biti otvoren

Potrebna dokumentacija

Za realizaciju procesa neophodno je da pripremite: • Lični identifikacioni dokument izdat od strane Republike Srbije • Jedan dokument koji sadrži vašu adresu • Izvod sa tekućeg računa iz poslovne banke u kojoj primate zaradu u formatu u kojem isti stiže na vašu mail adresu • Potvrdu o visini primanja i administrativnu zabranu od poslodavca (obrazac mora sadržati potpis nadležnog lica i pečat ili izjavu poslodavca da u svom poslovanju ne koristi pečat)

Želite iznos veći od 600.000 RSD uz sjajne uslove?
Rešite keš u filijali, pod sjajnim uslovima.
Saznaj više

Najčešće postavljana pitanja

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost je procena mogućnosti da dobiješ kredit i da ga uz plaćanje kamate otplatiš u roku utvrđenom ugovorom o kreditu.

Da li sam kreditno sposoban?

Banka utvrđuje tvoju kreditnu sposobnost u odnosu i na traženi iznos i rok otplate kredita, a na osnovu podataka o tvom zaposlenju / statusu, redovnim mesečnim prihodima, izveštaju iz Kreditnog biroa o dosadašnjem korišćenju finansijskih usluga i drugih podataka koje prikupi uz podneti zahtev za kredit.

Da li se dodatna primanja mogu uključiti u prihode na osnovu kojih se obračunava kreditna sposobnost?

Dodatni prihodi se uzimaju kod obračuna kreditne sposobnosti pod uslovom da se dokumentuje da su redovni i da će se ostvarivati i u budućnosti tokom roka korišćenja kredita.

Koliko minimalno treba da iznose moja mesečna primanja da bih ostvario pravo na kredit?

Minimalna redovna mesečna primanja radi ostvarivanja kredita su 26.100 dinara.

Da li imam pravo na kredit u periodu porodiljskog odsustva?

Uz redovne mesečne prihode preko tekućeg računa u AIK BANCI (uključujući i prijem naknade po osnovu porodiljskog odsustva), kredit se može odobriti.

Mogu li ostvariti pravo na kredit ako sam zaposlen na određeno vreme?

Uz zaposlenje na određeno vreme može se ostvariti pravo na kredit sa rokom otplate do isteka roka ugovora o radu.

Mogu li uz solidarnog dužnika dobiti kredit, ukoliko moja kreditna sposobnost nije dovoljna za traženu vrstu i iznos kredita?

Za stambene kredite banka prihvata mogućnost udruživanja mesečnih prihoda korisnika i solidarnog dužnika.

Da li mogu koristiti kredit u AIK BANCI bez obaveze ostvarivanja redovnih prihoda zarade/penzije u AIK BANCI?

Bez obaveze prijema zarade / penzije u AIK BANCI mogu se koristiti gotovinski krediti i krediti na bazi 100% namenski oročenog depozita. Uslovi kredita su povoljniji za korisnike koji ostvaruju primanja preko računa u AIK BANCI.

Mogu li koristiti kredit za penzionere ukoliko primam penziju iz inostranstva?

Krediti za penzionere se odobravaju i po osnovu prijema penzije iz inostranstva na račun u AIK BANCI.

Imam 73 godina. Mogu li koristiti kredite za penzionere?

Krediti za penzionere sa životnim osiguranjem mogu se odobravati sa rokom otplate kreditnih obaveza do 75. godine života, a saglasno uslovima osiguravača. Takođe, penzioneri mogu biti korisnici kredita uz obezbeđenje namenski oročenim depozitom.

Šta za mene znači izbor između fiksne i promenljive kamatne stope?

Fiksna kamatna stopa podrazumeva istu visinu mesečne kreditne obaveze tokom celog perioda korišćenja kredita. Pomenljiva (varijabilna) kamatna stopa se menja saglasno promenama promenljivog elementa nominalne kamatne stope – BELIBORA za dinarske kredite, odnosno EURIBORA za kredite indeksirane u eurima.

Šta je polisa CPI osiguranja?

Credit Protection Insurance (CPI) je osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja kredita usled nezaposlenosti uslovljene tehnološkim viškom ili smrti usled nezgode. Kada se desi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje banci kreditne obaveze umesto korisnika, saglasno uslovima osiguranja. Više informacija možeš dobiti kod zastupnika osiguranja u banci.

Šta je LTV?

LTV racio predstavlja odnos kredita banke i procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Da li imam pravo da znam zašto moj zahtev za kredit nije odobren?

Ukoliko je razlog odbijanja tvog zahteva za kredit vezan za podatke iz Izveštaja Kreditnog biroa, banka ima obavezu da te obavesti o razlozima odbijanja. U svim ostalim slučajevima, banka nema obavezu informisanja o razlozima odbijanja zahteva za kredit.

Šta je nominalna (NKS), a šta efektivna (EKS) kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa je ona po kojoj se obračunava kamata za kredit, a u efektivnu kamatnu stopu su uračunati svi izdaci koje plaćate uz kamatu.

Da li kreditom za refinansiranje mogu da pokrijem dugovanja i u drugoj banci?

Da. Uzimanjem kredita za refinansiranje možete obuhvatiti sva finansijska dugovanja, bez obzira u kojoj banci ih imate.