Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Sve o karticama AIK banke

Debitne kartice AIK Banke (Mastercard Standard i Gold i Dinacard) omogućavaju vam plaćanje najnovijom beskontaktnom tehnologijom (contactless), kako sa dinarskog, tako i sa deviznog računa, u zemlji i inostranstvu. Sa njima možete podići sredstva (raspoloživa na tekućem računu) na mreži koja ima više od 350 bankomata u zemlji bez dodatne naknade (mreža AIK Banke i MoneyGet). Mastercard i DinaCard debitna kartica u okviru Start paketa pružaju posebnu pogodnost podizanja gotovine na bankomatima Gorenjske Banke u Sloveniji.
Postani klijent

5 razloga za izbor naše kartice

Pristup novcu 24/7
i korišćenje na internetu uz besplatnu 3D Secure uslugu koja povećava bezbednost korišćenja kartica online
Beskontaktno plaćanje karte
u vozilima javnog gradskog prevoza (MasterCard karticama u Beogradu i Kragujevcu)
Plaćanje uz podizanje gotovine
(do RSD 5.000) na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, bez dodatnih naknada
Mogućnost promene PIN-a
u četvorocifreni broj koji lako pamtite - bez naknade na bankomatima AIK banke
SMS notifikacije
jer brza i tačna informacija o izvršenoj transakciji karticom obezbeđuje da znate da je vaš novac na sigurnom u vašoj banci