Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Mastercard Gold kreditna kartica

Kreirana u skladu sa vašim potrebama

Zašto je Mastercard Gold kreditna kartica pravi izbor?

Zato što nudi fleksibilnost, benefite i dodatna sredstva koja su vam uvek na raspolaganju.

Fiksna kamatna stopa • Besplatan ulazak u business klubove na aerodromima u Beogradu, Sarajevu i Beču (benefit važi do 31.12.2024. godine) • Beskontaktno i sigurno plaćanje, za samo nekoliko sekundi.Bezbedna kupovina preko interneta uz Mastercard® Identity Check™ uz potvrdu kupovine jedinstvenim OTP kodom koji stiže putem SMS poruke. • Besplatna SMS obaveštenja o svim prilivima i odlivima
Način plaćanja

Revolving Od ukupno potrošenog iznosa, u obavezi ste da minimum 5% na mesečnom nivou otplaćujete (vraćate banci), dok maksimalan iznos vraćanja nije određen. Iznos koji ste vratili, umanjen za troškove i kamatu, vam je odmah po izvršenoj uplati na raspolaganju. Plaćanje na jednake rate Sve kupovine u zemlji i inostranstvu možete otplaćivati na 3,6 ili 12 rata uz naknadu za podelu transakcije na rate. Iznos transakcije definiše i broj rata, prema tabeli iz nastavka:

Iznos

Broj rata

Od 4.000-7.999,99 RSD

3

Od 8.000-17.999,99 RSD

6

Od 18.000 RSD

12

“Charge” model “Charge” model podrazumeva mogućnost da Vam se ne obračunava kamata, ukoliko izmirite kompletan iznos potrošnje iz prethodnog meseca do 12-tog u tekućem mesecu, Kreditna kartica na bazi 100% depozita Kreditna kartica na bazi 100% depozita je namenjena korisnicima koji nemaju redovne mesečne prilive, a žele da uživaju u svim benefitima koje nosi kreditna kartica. Pogledajte reprezantitivne primere

Reprezentativni primer

Mastercard Gold Revolving kreditna kartica
Mastercard Gold Revolving kreditna kartica indeksirana u EURMastercard Gold Revolving kreditna kartica u RSD
Odobreni limit5.000 EUR600.000 RSD
Procenat revolving5%
Metod obračunaProporcionalni
Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou (1% mesečno), fiksna 21,60% na godišnjem nivou (1,8% mesečno), fiksna
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021.14,36 %25,99%
Rok važnosti plastike36 meseci
Kriterijum za indeksiranjeU valuti EURDinarska, bez indeksiranja
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD*
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita**7.058,58 EUR807.421,27 RSD

Napomene: Plaćanje minimalne mesečne obaveze po kartici: do 12-tog u mesecu. Kamata se ne obračunava ukoliko se celokupna potrošnja iz prethodnog meseca izmiruje do 12-tog u narednom mesecu (grejs period do 42 dana). * Korisnici ELITE paketa računa ostvaruju 50% popusta na mesečnu članarinu. ** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze.

Mastercard Gold Charge sa namenskim depozitom na period 36 meseci
Odobreni limit5.000 EUR
Namenski depozit*5.000 EUR
Metod obračunaProporcionalni
Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou, fiksna (1% mesečna)
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021.20,90 % - na godišnjem nivou
Kriterijum za indeksiranjeU valuti EUR
Rok važnosti plastike36 meseci
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**Menica - 50 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita***7.056,49 EUR

* Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 36 meseci (1%godišnje). ** Ukoliko se kreditni limit odobrava do 100% iznosa namenskog depozita, korisnik prilaže i menicu kao sredstvo obezbeđenja, a kod odobrenja kreditnog limita do 80%namenskog depozita menica nije potrebna. *** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze. Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane Mastercard sistema. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

Mastercard Gold kreditna kartica sa svim nabrojanim benefitima dostupna je uz 50% nižu mesečnu članarinu ukoliko imate Elite paket račun.

Interesuje me