Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti
Štednja
Oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Mastercard Gold kreditna kartica

Kreirana u skladu sa vašim potrebama
Zašto je Mastercard Gold kreditna kartica pravi izbor?

Zato što nudi fleksibilnost u svom najboljem izdanju. Iznos kupovine podelite na 3, 6, 9 ili 12 rata putem SMS poruke bez obzira na opcije koje nudi prodavac

Fiksna kamatna stopaBeskontaktno i sigurno plaćanje, za samo nekoliko sekundi.Bezbedna kupovina preko interneta uz Mastercard® Identity Check™ uz potvrdu kupovine jedinstvenim OTP kodom koji stiže putem SMS poruke. • Besplatna SMS obaveštenja o svim prilivima i odlivima

Korisna osiguranja koja su deo benefita Mastercard Gold kreditne kartice:

Pomoć na drumu

Pomoć u kući

Secure Wallet

Način plaćanja

Revolving Od ukupno potrošenog iznosa, u obavezi ste da minimum 5% na mesečnom nivou otplaćujete (vraćate banci), dok maksimalan iznos vraćanja nije određen. Iznos koji ste vratili umanjen za troškove i kamatu, vam je odmah po izvršenoj uplati na raspolaganju. Plaćanje na jednake rate Sve kupovine u zemlji i inostranstvu možete otplaćivati na 3,6,9 ili 12 rata prema uslovima iz Tarifa naknada AIK Banke za podelu transakcije na rate. Da biste podelili vašu kupovinu na rate dovoljno je da SMS poruku koju dobijete nakon izvršene transakcije prosledite (opcija forward) na broj 1018 dodajući na kraju poruke “R3”,”R6”,”R9” ili “R12” u zavisnosti od toga na koliko rata želite da podelite svoju kupovinu. “Charge” model “Charge” model podrazumeva mogućnost da Vam se ne obračunava kamata, ukoliko izmirite kompletan iznos potrošnje iz prethodnog meseca do 12-tog u tekućem mesecu, Kreditna kartica na bazi 100% depozita Kreditna kartica na bazi 100% depozita je namenjena korisnicima koji nemaju redovne mesečne prilive, a žele da uživaju u svim benefitima koje nosi kreditna kartica. Pogledajte reprezantitivne primere

Pomoć na drumu

Davanje informacija i obezbeđivanje pravne pomoći

24h/7 dana u nedelji

Popravka na licu mesta

Na licu mesta do 1h rada / do 150 EUR

Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju kvara

Do najbližeg ovlašćenog servisa / max. do 250 km u oba smera

Transport osiguranog drumskog vozila u slučaju saobraćajne nezgode

Do 300 EUR

Spašavanje vozila

Do 200 EUR

Hotelski smeštaj

Hotel do max. 3*do 2 noćenja, do 80 EUR po osobi

Nastavak putovanja

30 EUR po osobi

Organizacija i dostava ključeva u slučaju problema sa ključevima drumskog vozila

Organizacija i troškovi dostave do 100 EUR

Organizacija i dostava goriva

Troškovi dostave do 100 km

Zamenski vozač u Srbiji - Safe Driver

Organizacija

Organizacija carine i prevoz oštećenog vozila na auto-otpad u inostranstvu

Prevoz do 300 EUR

Pokriveni su osigurani slučajevi koji se dogode na teritorijalnom području Evrope uključujući I RS, u skladu sa  Uslovima za osiguranje pomoći na putu u vezi sa drumskim vozilom , a suma osiguranja je 300 EUR.
Pomoć u kući
Pokrivena su tri osigurana slučaja u jednoj godini trajanja osiguranja. Osiguran može biti isključivo stambeni objekat na teritoriji Republike Srbije. Pokrića i sume osiguranja su:

Pokriće - predmet osiguranja

Suma osiguranja po osiguranom slučaju u EUR

Pružanje pomoći u stambenom objektu osiguranika - hitni dolazak i rad stručnog lica (servisera) u organizaciji asistentske kompanije

100

Sitan i potrošni materijal neophodan za pružanje pomoći u stambenom poslovnom objektu

10

Organizacija i obezbeđenje privremenog smeštaja usled požara i eksplozije

150

Secure Wallet
Osiguranje obuhvata nastanak osiguranog rizika na teritoriji celog sveta:

Pokriće - predmet osiguranja

Suma osiguranja po osiguranom slučaju u EUR

Protivpravno oduzimanje kartice i njena zloupotreba + skimming

Do limita kartice, a najviše 1000

Protivpravno oduzimanje ključeva od stana/auta

Do 100

Protivpravno oduzimanje dokumenata

Do 100

Protivpravno oduzimanja torbe i novčanika i troškovi zamene/izdavanja nove kartice

Do 500

Mastercard Premium Program Mastercard Premium Program obuhvata niz akcija i pogodnosti koje su vam na raspolaganju kao korinsiku Mastercard Gold debitne platne kartice. U nastavku pogledajte neke od trenutnih benefita:
Kopaonik, Stara Planina

Ski oprema i časovi skijanja sa popustom (važi do 10.04.2022)

Besplatan pristup Biznis klubovima na aerodromu

Beograd, Sarajevo i Beč (važi do 31.12.2022.)

Zlatibor

Popust na porodične pakete za vožnju Gold Gondolom (važi do 31.12.2022)

Reprezentativni primer

Mastercard Gold Revolving kreditna kartica
Mastercard Gold Revolving kreditna kartica indeksirana u EURMastercard Gold Revolving kreditna kartica u RSD
Odobreni limit5.000 EUR600.000 RSD
Procenat revolving5%
Metod obračunaProporcionalni
Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou (1% mesečno), fiksna 21,60% na godišnjem nivou (1,8% mesečno), fiksna
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021.14,36 %25,99%
Rok važnosti plastike36 meseci
Kriterijum za indeksiranjeU valuti EURDinarska, bez indeksiranja
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD*
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita**7.058,58 EUR807.421,27 RSD

Napomene: Plaćanje minimalne mesečne obaveze po kartici: do 12-tog u mesecu. Kamata se ne obračunava ukoliko se celokupna potrošnja iz prethodnog meseca izmiruje do 12-tog u narednom mesecu (grejs period do 42 dana). * Korisnici PRIORITY paketa računa ostvaruju 50% popusta na mesečnu članarinu. ** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze.

Mastercard Gold Charge sa namenskim depozitom na period 36 meseci
Odobreni limit5.000 EUR
Namenski depozit*5.000 EUR
Metod obračunaProporcionalni
Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou, fiksna (1% mesečna)
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.11.2021.20,90 % - na godišnjem nivou
Kriterijum za indeksiranjeU valuti EUR
Rok važnosti plastike36 meseci
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika**Menica - 50 RSD Mesečna članarina 1.000 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita***7.056,49 EUR

* Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 36 meseci (1%godišnje). ** Ukoliko se kreditni limit odobrava do 100% iznosa namenskog depozita, korisnik prilaže i menicu kao sredstvo obezbeđenja, a kod odobrenja kreditnog limita do 80%namenskog depozita menica nije potrebna. *** Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate, od pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit i mesečno plaća iznos minimalne mesečne obaveze. Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane Mastercard sistema. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

Mastercard Gold kreditna kartica sa svim nabrojanim benefitima dostupna je uz 50% nižu mesečnu članarinu ukoliko imate Priority paket račun.

Interesuje me