Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

I ZA KEŠ KREDIT

Keš kredit za sve očekivano i neočekivano
• Fiksna kamatna stopa od 9,95% (EKS 11,12%) • Ratu plaćate onog datuma u mesecu koji ste vi odabrali • Odobrenje kredita za samo sat vremena u filijalama AIK Banke • Iznos do 3.000.000 RSD • Maksimalni period otplate do 71 mesec Izračunajte svoju ratu keš kredita i ostvarite planirano
Pošalji upit

Keš kredit kalkulator

Da dobijem kredit što pre
Da mi rata bude fiksna
Želim kredit u sledećem iznosu:
100.000RSD
Zaokruži na (RSD):
10000
I da otplatim u roku od:
12MESECI
Zaokruži na (Mesec):
6
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Reprezentativni primer keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, sa prijemom zarade na paket račun u AIK Banci:
Iznos kredita u RSD800.000,00
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS, fiksna)9,95%
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS)*11,12%
Period otplate71 mesec
Mesečni anuitet (mesečna rata)14.953,00 RSD
Naknada za obradu kreditnog zahtevaBez naknade
Dodatni troškovi/naknade koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD Naknada za mesečno održavanje paket računa u skladu sa odabranim paketom računa
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati (glavnica, kamata i troškovi)1.083.508,00 RSD
*EKS obračunat na dan 17.05.2023. godine. U obračun EKS-a su uključeni: trošak menice (50 RSD), izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD) i naknada za mesečno održavanja Start paket računa. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.06.2023. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do početka obračuna prvog anuiteta po kreditu.
Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom

• Iznos kredita: 50.000 – 3.000.000 RSD • Period otplate: 13 – 71 mesec • Nominalna kamatna stopa: 9,95% (godišnja, fiksna) • Bez učešća i depozita • Bez naknade za obradu kreditnog zahteva • Otvoren paket tekući račun kod AIK Banke • Radni odnos na neodređeno vreme • Rezident Republike Srbije

Potrebna dokumentacija

• Zahtev za kreditni proizvod - preuzmi obrazac • Očitana ili kopirana lična karta uz original na uvid • Potvrda o zaposlenju i visini primanja sa overenim administrativnim zabranama - preuzmi obrazac