Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Šta je prenosivi akreditiv?
Objavljeno 01.04.2021

Dokumentarni akreditivi su, po pravilu, neprenosivi.

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Prenosivi akreditivi su oni akreditivi kod kojih korisnik može da zatraži od banke koja je ovlašćena za prenos, da delimično ili u potpunosti izvrši prenos na jednog ili više korisnika.

U praksi, reč je o jednom akreditivu, a dva ugovora. Prvi ugovor se potpisuje između uvoznika i izvoznika, a drugi između izvoznika i stvarnog isporučioca robe.

Prvi korisnik akreditiva, odnosno nalogodavac prenetog akreditiva, može u svom nalogu da menja određene uslove. Ti uslovi se menjaju u skladu sa Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive UCP 600, član 38.

Šta sve nalogodavac može da promeni u nalogu?

- Iznos akreditiva može da se smanji

- Jedinična cena može da se smanji

- Rok važnosti može da se skrati

- Period za prezentaciju dokumenata može da se skrati

- Najkasniji datum otpreme može da se skrati

- Procenat osiguranja može da se poveća

Prvi korisnik, odnosno nalogodavac prenetog akreditiva ima parvo da svojim fakturama zameni fakture drugog korisnika da bi naplatio razliku za sebe(podčlan 38h UCP 600).

Prezentacija dokumenata od strane drugog korisnika mora da se učini banci koja obavlja prenos, čime se štiti pravo prvog korisnika kako bi se onemogućilo direktno slanje dokumenata akreditivnoj banci (podčlan 38k UCP 600).

Povezani tekstovi

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao

Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više