Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Šta je prenosivi akreditiv?

Dokumentarni akreditivi su, po pravilu, neprenosivi.

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Prenosivi akreditivi su oni akreditivi kod kojih korisnik može da zatraži od banke koja je ovlašćena za prenos, da delimično ili u potpunosti izvrši prenos na jednog ili više korisnika.

U praksi, reč je o jednom akreditivu, a dva ugovora. Prvi ugovor se potpisuje između uvoznika i izvoznika, a drugi između izvoznika i stvarnog isporučioca robe.

Prvi korisnik akreditiva, odnosno nalogodavac prenetog akreditiva, može u svom nalogu da menja određene uslove. Ti uslovi se menjaju u skladu sa Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive UCP 600, član 38.

Šta sve nalogodavac može da promeni u nalogu?

- Iznos akreditiva može da se smanji

- Jedinična cena može da se smanji

- Rok važnosti može da se skrati

- Period za prezentaciju dokumenata može da se skrati

- Najkasniji datum otpreme može da se skrati

- Procenat osiguranja može da se poveća

Prvi korisnik, odnosno nalogodavac prenetog akreditiva ima parvo da svojim fakturama zameni fakture drugog korisnika da bi naplatio razliku za sebe(podčlan 38h UCP 600).

Prezentacija dokumenata od strane drugog korisnika mora da se učini banci koja obavlja prenos, čime se štiti pravo prvog korisnika kako bi se onemogućilo direktno slanje dokumenata akreditivnoj banci (podčlan 38k UCP 600).

Povezani tekstovi

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao

Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više