Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Zašto keš kredit?

Gotovinski krediti su dostupni kako zaposlenima, tako i penzionerima, a procedura odobravanja je brza i laka. Dakle, većina punoletnog stanovništva sa stalnim prihodima može da dobije keš kredit i to bez mnogo muke i dokumentacije, a novac na računu će, ukoliko su svi uslovi ispunjeni, biti u veoma kratkom roku.

Keš krediti omogućavaju vam pre svega slobodu u raspolaganju odobrenih sredstava, a kamate na gotovinske pozajmice nikada nisu bile niže.

Ukoliko su AIK keš krediti vaš izbor, kako zbog povoljnih kamatnih stopa, tako i zbog efikasnosti u odobravanju pozajmice, niste u obavezi da imate tekući račun u našoj banci. Međutim, status AIK klijenta koji prima platu i penziju preko nekog od naših tekućih računa, omogućava vam povoljnije uslove za dobijanje i otplatu keš kredita. Osim toga, to podrazumeva i niz drugih usluga AIK banke u kojoj većinu možete obavljati online, putem računara ili mobilnog telefona, bez čekanja u redovima.

Povezani tekstovi

Zašto keš kredit?

Gotovinski krediti su dostupni kako zaposlenima, tako i penzionerima.

Kada je vreme za refinansiranje?

Svakog 5. u mesecu vam dospeva rata za kreditnu karticu, 12. se odbija kredit koji ste podigli za kupovinu automobila

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više