Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Objavljeno 01.04.2021

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte, gde od ideje do realizacije i naplate prođe dosta vremena, nije ni malo lako. Ulaganja su ogromna, a na naplatu uloženog čeka se dugo - dok se objekat ne završi, a kvadrati ne prodaju.

Upravo su zbog toga banke u svoju ponudu uvrstile kredite za projektno finansiranje koji su namenjeni investitorima i izvođačima radova.

Projektno finansiranje je nesumnjivo jedan od najkompleksnijih vidova kreditiranja – uložena sredstva su ogromna, a rok naplate dugoročan.

Svakako, investitor koji se odluči za projektno finansiranje, obezbedio je sebi i kupcima brojne pogodnosti:

  • Rokovi izgradnje su znatno kraći, a kupac manje čeka na useljenje

  • Garancija da će objekat sigurno biti završen

  • Takođe, biće sigurno uknjižen

  • Nema bojazni da će u nekoj fazi gradnje nestati novca za dalje radove

  • Kupci su zaštićeni od rizika da investitor neće ispuniti obaveze

Ipak, postati poželjan kandidat banke za projektno finansiranje nije ni malo lako i zahteva niz uslova i obaveza. Banka mora biti 100% sigurna da se upušta u siguran posao i projekat. Zbog svega toga put od ideje investitora, do uspešno završenog i naplaćenog projekta prolazi kroz različite faze!

Da biste uopšte zakoračili u banku i podneli zahtev za ovaj vid kreditiranja, neophodno je da napravite niz nimalo jednostavnih koraka - odabir lokacije, pribavljanje vlasničke dokumentacije i provere urbanističkih uslova, idejno rešenje, procena vrednosti lokacije, te osnivanja firme za dobijanje finansiranja.

Ali to nije sve. Na investitoru je da dobije građevinsku dozvolu, odabere adekvatne izvođače radova, ugovori dinamiku posla, proceni troškove i projektuje zaradu.

Tek tada na red dolazi banka i podnošenje zahteva za projektno finansiranje. Banka će svaki detalj projekta staviti pod lupu, kako bi procenila i najmanji mogući rizik i otkrila nedostatak projekta koji bi potencijalno mogao da dovede do gubitka. Ipak, na to ne treba gledati kao na negativni aspekt čitavog projekta - na taj način banka ne čuva samo sebe, već i investitoru ukazuje na rizike i propuste. Sve i da investitor projekat realizuje iz sopstvenih sredstava, svaki propust bi mogao da ga dovede do neželjenih finansijskih ishoda.

Kome se odobravaju krediti za projektno finansiranje?

- Investitorima i izvođačima radova koji, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata

- Vlasnik projekta osniva novo preduzeće, odnosno SPV (Special Purpose Vehicle) koje je nosilac projekta i čija bi jedina delatnost bila isključivo zasnovana na aktivnostima projekta. U ime tog preduzeća aplicira za kredit, koristeći ostvarene gotovinske tokove i prihode za otplatu kredita

- Imovina preduzeća, između ostalog, postaje sredstvo obezbeđenja kredita

Povezani tekstovi

Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte,

Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više