Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Da bi uspeo tvoja želja za uspehom mora biti veća od tvog straha od neuspeha.

Bil Kozbi

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje. Međutim, to nikako ne bi smelo da bude prepreka i razlog da vaši biznis planovi ostanu samo neostvarena želja. Ako ste iole sigurni da vaš biznis može da obezbedi vama i porodici svetliju i sigurniju budućnost, novac ne sme tome da stane na put. Uostalom, ako ne probate, nikada nećete saznati... Da li zaista mislite da su uspešni ljudi oko vas imali u slamarici dovoljno novca koji je potreban za početak poslovanja? Malo je takvih srećnika, verujte...

Prijatelji i porodica

Živite zajedno kao braća, a posao vodite kao stranci.”

Arapska izreka

Jedna od opcija su porodica i prijatelji. Ovo je pravi izbor, ali samo ukoliko ste spremni da sa bliskim ljudima delite svoj biznis, sve uspehe i neuspehe, dobit, ali gubitke. Pozitivna stvar ovog izbora je izostanak kamata, izbegavanje kredita, ali može se pretvoriti u noćnu moru ukoliko niste spremni da povučete jasnu granicu između privatnog i poslovnog. U ljudskoj prirodi je da jedno povlači drugo.

Bankarski proizvodi

Banke nude široku paletu proizvoda koji vam mogu pomoći kako u pokretanju, tako i u razvoju biznisa koji imate. Ukoliko ulaganja ne zahtevaju ozbiljniju svotu novca, onda vam možda može biti dovoljan neki od kredita iz palete gotovinskih pozajmica (govorimo o početnom kapitalu od nekoliko hiljada evra). Međutim, ako su vam potrebna ozbiljnija ulaganja i obrtna sredstva, u ponudi banke postoji niz kreditnih proizvoda upravo namenjenih poslovanju.

Kapital je suviše skup da bi se poverio neznalicama

Ukoliko je AIK Banka vaš izbor, na raspolaganju vam je široka paleta kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima - kratkoročni krediti, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, krediti za obrtna sredstva, dugoročni krediti, krediti za trajna obrtna sredstva, investicioni krediti... (link ka biznis kreditima) Koji od ovih proizvoda ćete izabrati, zavisi od vaših potreba. Ukoliko niste sigurni da možete sami da odaberete šta je pravo rešenje za vaše poslovne potrebe, obratite se savetniku u banci. Iznesite mu svoje ideje, dileme, potrebe, a on će svakako naći šta je to najbolje za vas u tom trenutku.

Razvojni fondovi i grantovi

Državne institucije nikako ne treba zanemariti, naročito ako ste početnici u biznisu. Fond za razvoj Republike Srbije raspolaže budžetom koji je namenjen pre svega za Start up projekte. Na ovaj način doćićete do bespovratnih sredstava i kredita sa niskim kamatama, a na raspolaganju su i grantovi koji podrazumevaju manje sume. Istina, ova vrsta podrške privredi zahteva ispunjavanje niza uslova i obimnu dokumentaciju, ali ako ste na to spremni, dobićete povoljnu finansijsku podršku za vaš poslovni projekat. Ova sredstva će biti sigurna ako sa njima raspolažete preko jednog od biznis paket računa AIK banke koja će vam pružiti značajnu podršku i pomoć, ali i olakšice u vašem daljem poslovanju.

Povezani tekstovi

Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte,

Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više