Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Da vas ni jedan trošak ne iznenadi

Kasni vam plata, a rok za plaćanje računa ističe. Iskrsao vam je nepredviđeni trošak koji morate odmah da izmirite, a na računu nemate dovoljno novca. Sigurno ste se našli u nekoj od ovih ili sličnih situacija i osetili bespomoćno. Ne brinite, niste jedini. Istraživanje koje je sprovela AIK banka pokazalo je da čak 30 % ispitanika na svom tekućem računu u većem delu meseca ima na raspolaganju manje od osmine svoje zarade na raspolaganju.

S druge strane, samo 8,52 % ove grupe klijenata ima ugovoren dozvoljeni minus, a manje od 5 % njih ga i koristi. Za ovakvu statistiku razlog je to što kod klijenata postoji velika nedoumica i strah od kamata na dozvoljeni minus. S druge strane, svesno kasne u izmirivanju finansijskih obaveza i plaćaju zateznu kamatu na njih.

AIK banka ima rešenje, ali i posebne pogodnosti za sve Vaše iznenadne troškove.

Naš START PAKET AB vam omogućava da aplicirate za dozvoljeni minus i koristite sredstva uvek kada vam iznenada zatrebaju. Najbolja vest je to što za iznos dozvoljenog minusa koji koristite do RSD 15.000,00 mesečno nećete platiti kamatu.

A ukoliko koristite dozvoljeni minus na adekvatan način, možete platiti račune pre krajnjeg roka i ostvariti popust za sledeći račun. Nema zateznih kamata, nema novih dugova i nepredviđenih situacija.

Za sve one koji su zaposleni na određeno vreme, AIK banka je pripremila specijalnu pogodnost. Čak iako nemate ugovor na neodređeno, možete aplicirati za dozvoljeni minus koji će trajati do aktuelnog datuma vašeg ugovora o zaposlenju.

Podnesi zahtev (D.pozajmica)

Povezani tekstovi

Finansijski zdrav čovek je srećan čovek

Osećaj sigurnosti, blagostanja i zadovoljstva možete imati samo ako ste finansijski zdravi.

Da vas ni jedan trošak ne iznenadi

Kasni vam plata, a rok za plaćanje računa ističe.

Tvoj novac je uvek u tvojim rukama

U Republici Srbiji tekući račun ima 5.375.299 korisnika koji u proseku imaju 1,46 tekućih računa u poslovnim bankama.

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više