Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Objavljeno 03.04.2021

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis, Incvesticioni krediti za koje možete aplicirati u banci će vam to i omogućiti. Reč je o pozajmici koja ima najširu paletu podrške poljoprivredi i pokriva svaki segment agro biznisa i potreba poljoprivrednog gazdinstva.

Baš kao što mu i naziv kaže, ova vrsta pozajmice ne treba da vam bude opterećenje, već investicija koja će vam omogućiti uspešan posao.

Dugoročni investicioni krediti AIK banke namenjeni su onim gazdinstvima koja se najmanje godinu dana bave poljoprivredom, a potrebno im je minimum 5.000 eura za dalje poslovanje. Oni su namenjeni za nabavku mehanizacije, opreme, zalivnih sistema, plastenika, sušara, poljoprivrednog zemljišta... Takođe, ta sredstva možete upotrebiti za kupovinu stočnog fonda, investirati u infrastrukturu, ali i refinansirati kreditne obaveze u drugim bankama.

Ono što ih čini pravim izvorom za finansiranje jeste i periodična otplata sa anuitetima na tri, šest ili 12 meseci.

Investiranje u poljoprivredno zemljište, ispostavilo se, kao dobro i sigurno ulaganje na kome u budućnosti možete samo da profitirate. Donedavno obezvređeno poljoprivredno zemljište, postaje zlatna žila domaće privrede i vrlo vredan kapital.

Investiranje u kupovinu oranica možete da ostvarite uz pomoć dugoročnih investicionih kredita za kupovinu zemljišta, a kojim možete i da refinansiranje postojećeg kredita za ove namene.

U zavisnosti od vaših potreba i mogućnosti, AIK banka će vam odobriti pozajmicu za ovu namenu u iznosu od 10.000 pa sve do 300.000 evra. Pozajmljeni iznos možete vraćati i do 10 godina, a dodatna povoljnost je grejs period od 12 meseci u kome za naplatu dospeva samo kamata. To vam daje dovoljno vremena da zemljište počne da isplaćuje samo sebe, a vama omogući širenje proizvodnje.

Povezani tekstovi

Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis

IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva.

Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više