Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Keš-bek za online plaćanje

Plaćajte na internetu Mastercard karticama AIK Banke i ostvarite povraćaj sredstava u peridou od 15.05 do 15.06.2021.

U periodu od 15.5. do 15.6.2021. svi korisnici Mastercard kartica AIK Banke, a koji izvrše minimum 5 onlajn transakcija na domaćim sajtovima /aplikacijama trgovaca, u kumulativnom iznosu od 5.000 RSD dobijaju keš-bek u minimalnom iznosu od 980 RSD.

U kampanji učestvuju debitne i kreditne kartice AIK Banke.

Više informacija o kampanji može se pronaći na https://www.mastercard.rs/sr-rs/consumers/offers-promotions/kes-bek.html.

Dodatne napomene: *Benefit se odnosi na prvih 20.000 debitnih ili kreditnih Mastercard kartica, koje glase na fizičko lice i koje je izdala AIK Banka i može se ostvariti samo jednom u toku naznačenog perioda. ** Korisnik kartice koji izvrši najmanje 5 ili više kupovina putem interneta kod bilo kog domaćeg trgovca u ukupnom minimalnom iznosu od 5.000 RSD, ima pravo na povraćaj novca u iznosu od najmanje 980,00 RSD u periodu od 30 dana od dana poslednje kupovine. *** Domaći trgovac je bilo koji trgovac koji ima registrovano sedište u Srbiji čiji je prihvatilac plaćanja kartica banka sa registrovanim sedištem u Srbiji

Uslove korišćenja možete pogledati ovde.

Najčešće postavljana pitanja

Kako mogu da učestvujem u kampanji?

Za učešće u promociji internet kupovine i onlajn plaćanja dovoljno je da u toku promotivnog perioda, od 15. maja do 15. juna, obavite najmanje pet onlajn plaćanja ukupne zbirne vrednosti 5.000 dinara ili više, čime automatski ostvarujete pravo na povraćaj novca (keš-bek) u iznosu od 980 dinara.

Koliko traje kampanja?

Promocija internet kupovine i onlajn plaćanja počinje 15. maja i traje do 15. juna.

Da li se računaju plaćanja samo sa jedne kartice? Ako imam dve kartice, da li će se računati zbirno plaćanja sa obe?

Računaju se plaćanja obavljena sa jedne Mastercard platne kartice sa jedinstvenim brojem kartice. Ukoliko posedujete više Mastercard platnih kartica, plaćanja obavljena sa svake od njih će se zasebno računati. Takodje svaka dodatna kartica vezana za jedan račun se smatra posebnom karticom ako ima različit broj kartice.

Da li mogu da ostvarim povraćaj sredstava ukoliko tri plaćanja obavim preko interneta, a dva u fizičkoj prodavnici?

Ne. Povraćaj sredstava je moguće ostvariti ukoliko obavite pet onlajn plaćanja Mastercard platnim karticama.

Da li je bitno sa kog uređaja obavljam onlajn plaćanja?

Ne. Nebitno je da li onlajn plaćanje svojom Mastercard platnom karticom obavljate putem laptop ili desktop računara, tableta ili mobilnog telefona.

Koliko vremena je potrebno da dobijem povraćaj novca na svoju karticu?

Povraćaj sredstava na račun biće obavljen najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljenog poslednjeg, odnosno petog onlajn plaćanja kojim se korisnik kvalifikuje za povraćaj sredstava.

Da li sva onlajn plaćanja učestvuju u promociji?

U promociji učestvuju sve kupovine obavljene na internetu i plaćene onlajn putem Mastercard kartica u dinarima, kod bilo kog domaćeg trgovca registrovanog u Srbiji, pri čemu je jedino bitno da ukupan zbirni iznos svih plaćanja iznosi najmanje 5.000 dinara. Onlajn transakcije koje ne učestvuju u promociji su MoneySend, transakcije refundacije, kao i transakcije koje se odnose na kockanje i igre na sreću.

Da li se za učešće u ovoj promociji računaju i plaćanja mesečnih računa koja obavljam iz e-banking ili m-banking aplikacije?

Ne. Da biste učestvovali u ovoj promociji, potrebno je da plaćate preko interneta platnom karticom, a ne putem e-banking ili m-banking aplikacija. U promociji mogu učestvovati plaćanja mesečnih komunalnih računa koja obavite onlajn svojom platnom karticom na portalima ili u aplikacijama izdavaoca komunalnih računa koji tu opciju podržavaju (npr. eSanduče, aplikacije telekom i kablovskih operatera), kao i plaćanja poreza i taksi (npr. na portalu eUprava).

Da li se računaju plaćanja koja obavim preko sačuvane kartice u okviru aplikacije nekog trgovca?

Da. Ukoliko ste sačuvali svoju Mastercard platnu karticu na sajtu ili aplikaciji onlajn trgovca (tzv. Credentials on file usluga), sva onlajn plaćanja koja obavite na taj način računaće se za ostvarivanje pogodnosti u sklopu ove promocije.

Kako mogu da sačuvam svoju platnu karticu kod trgovca?

Proces registracije za credentials-on-file rešenja, odnosno mogućnost čuvanja kartice u sigurnom i sertifikovanom okruženju, je jednostavan: dovoljno je da samo jednom unesete podatke o svojoj Mastercard platnoj kartici na sajtu ili aplikaciji trgovca, a oni se zatim tokenizuju i postaju spremni za korišćenje kad god su vam potrebni, bez komplikacija i potrebe za dodatnim unosima prilikom plaćanja. Podaci koji se čuvaju u enkriptovanom obliku uključuju broj kartice i datum isteka kartice – odnosno, podatke koji su vidljivi na samoj plastičnoj kartici. Podaci se čuvaju u skladu sa PCI DSS standardima globalne platne industrije, po kojima su platni sistemi trgovaca podložni redovnim proverama i ažuriranjima sistema. Osetljivi podaci kao što su PIN, CVC2, Mastercard SecureCode i Mastercard Identity Check kod nikada se ne čuvaju.

Koje su prednosti čuvanja podataka? 

Jednom kada registrujete svoju karticu za kupovinu u određenoj onlajn prodavnici, nećete svaki put morati da unosite osnovne podatke kartice kada budete ponovo hteli nešto da kupite na istom mestu. Ovo je posebno korisno u onlajn prodavnicama u kojima često kupujete.

Da li sve banke učestvuju u ovoj promociji?

U promociji učestvuju Mastercard debitne, kreditne i dopunjive pripejd kartice izdate u Republici Srbiji od strane banke ili platnih institucija koje učestvuju u programu – kompletan spisak možete pogledati na mastercard.rs 

Zašto se vraća 980 a ne 1.000 dinara?

Tačan iznos povraćaja sredstava na račun (keš-bek) ne možemo da odredimo zbog različitih tehničkih načina obrade uplatnih transakcija od strane Vašeg izdavaoca. Iz tih razloga dolazna transakcija povraćaja novca koju Mastercard procesira u iznosu od 1.010 RSD kao pojedinačna nagradu po kartici, će Vama biti proknjižena od strane Vašeg izdavaoca u iznosu od 980 do 1.020 RSD.

Koliko korisnika može da učestvuje u promociji?

Obezbeđena su sredstva za prvih 20.000 jedinstvenih Mastercard kartica.

Da li mogu da ostvarim keš-bek više puta u toku trajanja promocije?

U toku trajanja promocije, pravo na povraćaj sredstvava (keš-bek) možete ostvariti samo jednom po jednoj platnoj Mastercard kartici.

Nisam dobio keš-bek ili sam dobio sam keš-bek u manjem iznosu od 980 dinara. Šta da radim?

Ukoliko primetite odstupanja, potrebno je da obavestite banku izdavaoca o njima u roku od tri meseca od datuma izvršenja poslednje, odnosno pete kupovine kojom se kvalifikujete za povraćaj sredstava. Ako izdavalac potvrdi da je iznos keš-beka koji je uplaćen neodgovarajući, tada će se obezbediti potrebne izmene u pogledu Vašeg keš-bek-a. Ukoliko propustite da obavestite Izdavaoca u navedenom roku, neće se izvršiti nikakve izmene i Vaš zahtev za takvim izmenama neće se uzeti u obzir. Takođe, imajte na umu da obrada određenih transakcija (i zarada Keš-beka na takvim transakcijama može potrajati do 30 radnih dana nakon datuma izvršenja Kupovine. Izdavaoci će biti odgovorni za procesuiranje uplata keš-bek-a korisnicima kartica i za obaveštavanje korisnika kartica o uplati keš-beka na njihov račun.

Da li je onlajn plaćanje bezbedno?

Da, onlajn plaćanja Mastercard karticama na sajtovima verifikovanih trgovaca (onih koji imaju oznake Mastercard® SecureCode™ i Mastercard® Identity Check™) sigurna su i bezbedna kao i bilo koje Mastercard plaćanje u fizičkim prodavnicama jer se svako plaćanje obraćuje putem iste sigurne Mastercard mreže uz primenu tehnologija i servisa koji se stalno unapređuju..

Na šta treba da obratim pažnju prilikom onlajn plaćanja?

Onlajn plaćanja su sigurna, jednostavna i olakšavaju vaše svakodnevne aktivnosti, a pored inovativne Mastercard tehnologije koja štiti Vaše podatke potrebno je da samoj aktivnosti onlajn plaćanja pristupite na isti način kao i plaćanjima u fizičkom okruženju, odnosno da: CVC2 kod (trocifreni broj na poleđini kartice) ne delite sa drugima, PIN kod ne delite sa drugima, Ne objavljujete podatke svojih kartica na internetu i putem društvenih mreža, prilikom plaćanja proverite da li se u polju veb sajt adrese trgovca (address bar) nalaze simboli https i katanac - ta dva znaka su garancija sigurne enkripcije podataka. Dodatno, kada se na veb sajtu trgovca nalazi Mastercard® SecureCode™ simbol ili Mastercard® Identity Check™ simbol, Mastercard potvrđuje kredibilitet i pouzdanost tog trgovca.

Šta da radim ukoliko posumnjam na prevaru?

Ukoliko sumnjate da je neka transakcija neovlašćeno obavljena, odmah kontaktirajte sa bankom koja Vam je izdala platnu karticu.