Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
AIK Like
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Plaćanja karticom uz podizanje keša
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
AIK like
Digitalno poslovanje
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

AIK like

Dobrodošli u svet pogodnosti koje ćete voleti
I kupovina i popust - REŠENO!
Plaćajte AIK Mastercard i Dina platnim karticama i ostvarite popuste i do 15% na prodajnim mestima naših partnera.
Saznaj više
Prislonite i platite BUS kartu
Svi klijenti AIK banke u vozilima javnog gradskog prevoza u Beogradu i Kragujevcu mogu platiti vožnju svojom bankarskom platnom Mastercard karticom
Saznaj više
Podignite keš na NIS pumpi
Svaki klijent AIK banke, a koji je korisnik debitne Mastercard kartice, može da na Gazprom – NIS benzinskim pumpama, uz transakciju plaćanja, podigne i novac u iznosu do 5.000 RSD
Saznaj više
Podignite keš na preko 350 ATM lokacija u zemlji
Mreža bankomata AIK Banke I partnera Money Get
Saznaj više