Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
AIK Banka poseduje jednu od najvećih prihvatnih mreža POS terminala u Srbiji, sa mogućnošću prihvatanja Mastercard, DinaCard, VISA platnih kartica, ali i opcijom realizacije NBS IPS Instant plaćanja na POS terminalima. Garantujemo prenos novčanih sredstava u roku od jednog radnog dana, na platni račun trgovca nakon realizovane transakcije.
Interesuje me
U ponudi imamo više modela POS terminala, u zavisnosti od potreba vašeg posla. Pored standardnih dial-up POS terminala, u ponudi su i Ethernet POS terminali koji omogućavaju realizaciju transakcije preko interneta. Za restorane i druge delatnosti gde je neophodna mobilnost kod naplate, možemo obezbediti upotrebu GPRS POS terminala kod kojih se transakcije realizuju preko mobilne mreže.

Prodaja

Refund

Storno poslednje transakcije

Plaćanje bez prisustva platne kartice

Prodaja na rate kreditnim platnim karticama

Povezivanje POS terminala sa fiskalnom kasom

Predautorizacija i realizacija predautorizacije

“Purchase With Cashback” transakcija

Moguće je realizovati i integraciju sa fiskalnim kasama kako bi se proces naplate maksimalno automatizovao i ubrzao. Garantujemo visok nivo dostupnosti servisa i kratke rokove intervencije u slučaju bilo kakvih tehničkih problema.

Blog

Bankarski svet bliži vama
Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje

Pročitaj više
Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao dobar partner i podrška

Pročitaj više
Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte,

Pročitaj više