Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
Faktoring – Do novca pre roka
Ukoliko vam je potrebna podrška u vezi sa tekućom likvidnošću, a imate potraživanja koja želite da ustupite, pravo rešenje za vas je: Faktoring (otkup potraživanja). To je vid kratkoročnog kreditiranja kojim vam omogućavamo da na brz i efikasan način, pre datuma dospeća koji je naznačen na fakturi, obezbedite potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. Banka prihvata odobrenje isplata faktura pre roka dospeća koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom kreditne sposobnosti.
Pozovi nasPiši nam