Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
Dodatna likvidnost na dohvat ruke
Mastercard business kreditna kartica namenjena je pravnim subjektima i preduzetnicima koji imaju otvoren tekući račun u AIK Banci. Omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita. • Individualno putno zdravstveno osiguranje (važi u celom svetu) • Lounge Key • Global Data Roaming • 3D Secure / Identity check • SMS alert –sve transkacije plaćanja, podizanja gotovine, uplate na račun, storno, neuspešna transakcija Klijent bira model otplate: • Revolving od 5%,10% ili 25% od ukupnog iznosa zaduženja računa Kartice, uvećano za kamatu, naknade i eventualni iznos prekoračenja Kreditnog limita. Minimalna mesečna obaveza za plaćanje ne može biti manja od 2,500 RSD. Ukoliko je ukupna potrošnja na računu kartice ≤2,500 RSD dospeva kompletan dug. • Charge 100% mesečno