Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Dokumentarno poslovanje

Na vaš zahtev izdajemo: plative garancije, činidbene garancije, pisma o namerama, akreditive

Garancije – Banka garantuje za vas

Bavite se uvozom, projektovanjem, izgradnjom, prodajom... Potrebna vam je podrška pred partnerom da će vaše obaveze biti izvršene na prvi poziv – Bankarska garancija je pravo rešenje za vas. Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja ugovornih obaveza kojom Banka garantuje da će nalogodavac garancije ispuniti sve obaveze navedene u garanciji prema korisniku garancije u ugovorenom roku. Iznos garancije zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti. Osnovne vrste garancija koje izdajemo su plative: za obezbeđenje kredita, za obezbeđenje plaćanja roba i usluga i činidbene: licitacione (tenderske) garancije, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, carinske.

Akreditivi – Za dobar imidž vašeg biznisa u inostranstvu

Poslujete sa inostranstvom i potrebna vam je podrška banke u međunarodnim transakcijama? Akreditiv, kao instrument plaćanja i obezbeđenja je pravo rešenje. Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da po prezentaciji dokumenata koji potvrđuju preuzimanje određene robe u skladu sa uslovima akreditiva, plati prodavcu robe ili usluga određen iznos u određenom roku. Dokumentarni akreditiv može da se otvori po nalogu domaćeg kupca u korist inoprodavca (nostro), a moguće je da akreditiv otvori inokupac u korist domaćeg prodavca (loro). Važno je da obezbedite informaciju da li se radi o otvaranju akreditiva sa pokrićem ili bez pokrića. Iznos akreditiva koji Banka odobrava zavisi od vašeg zahteva i od vaše kreditne sposobnosti.

Pozovi nasKontaktiraj nas
Eskont menica sa pravom regresa – Do novca pre roka

Eskont menica je vid kratkoročnog kreditiranja kojim vam obezbeđujemo mogućnost da na brz i efikasan način, pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, obezbedite potrebna likvidna sredstva za svoje tekuće poslovanje. To je rešenje kojima vam odobravamo eskont, odnosno plaćanje po preuzetim menicama pre njihovog dospeća. Banka prihvata odobrenje eskonta menica koje su izdala preduzeća sa odgovarajućim nivoom kreditne sposobnosti i koje su indosirane na banku punim indosamentom.

Pozovi nasKontaktiraj nas

Blog

Bankarski svet bliži vama
Kako obezbediti izvore finansiranja za sopstveni biznis?

Nezvanična statistika pokazuje da oko 75 odsto biznis ideja nikada nisu ugledale svetlost dana, a glavni razlog je nedostatak sredstava za pokretanje i finansiranje

Pročitaj više
Kako da znam koji bankarski proizvodi su najbolji za mene?

Bilo da vaš biznis spada u mali ili veliki, za vas je, uvek imajte na umu, najveći i najvažniji! Što više brinete o njemu i što više ulažete, i on će se razvijati, a za to vam je neophodna banka, kao dobar partner i podrška

Pročitaj više
Projektno finansiranje - prednosti i izazovi

Gradnja stambenih i poslovnih objekata je veoma unosan posao, a velika potražnja za kvadratima navela je mnoge da se bave investitorskim poslom. Ipak, obezbediti sredstva za tako velike projekte,

Pročitaj više