Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Usluge 24/7

Tehnologiju koristimo, a sa ljudima razgovaramo.
Servisi elektronskog bankarstva omogućavaju Vam da efikasnije organizujete svoje poslovanje i svojim sredstvima upravljate 24 sata, 7 dana u nedelji, bez odlaska u filijalu. Aplikacija za mobilno bankarstvo vam u svakom trenutku nudi sledeće opcije: • Svi računi na jednom mestu, dostupni bilo kad i bilo gde • Jednostavno kreiranje novih i praćenje stanja tekućih naloga za plaćanje • Pravovremene i detaljne informacije o stanju po računima • Pregled kursne liste i ostalih servisnih informacija • Informacije o dnevnim promenama i stanju na računu • Niže provizije za naloge poslate elektronskim putem
AIK mBank Biznis

Cloud kvalifikovani Halcom ONE sertifikat Online obnova sertifikata Domaći i devizni platni promet Biometrijska autentifikacija

AIK Biz Online

Domaći i devizni platni promet Dostupnost 24/7 Uputstvo za korišćenje