Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Ako vam je važno da znate da imate obezbeđena sredstva

koja ćete iskoristiti onda kada vi odlučite i vratiti kada vama odgovara, onda je Revolving kredit pravo rešenje za vas

Revolving kredit - Novac na dohvat ruke

Revolving kredit predstavlja okvirni iznos novčanih sredstava koje Banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita ih obnavlja do prvobitnog okvirnog iznosa. Banka upravlja povlačenjem kreditnih sredstava na osnovu pismene najave klijenta jedan dan pre povlačenja tranše. Od 5.000 EUR (RSD protivvrednost po srednjem kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala klijenta Minimalno potrebni uslovi Poslovanje firme duže od godinu dana; U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno; Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana); Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd;