Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Prateći potrebe malog biznisa kreirali smo paket računa AIK Banke

za pravna lica i preduzetnike koji vam obezbeđuju ono što vam je najpotrebnije za svakodnevno poslovanje

Izaberite paket računa, a kad se upoznamo, predložićemo vam dodatne usluge u zavisnosti od potreba vašeg biznisa

Naša preporuka

BIZNIS
Mesečno održavanje

Mesečna naknada 659,00 RSD

Dinarski platni (transakcioni) račun

Devizni račun

eBanking Web/mBanking*

Mastercard® Business i DinaCard debitne kartice

Dobro jutro štednja u dinarima i evrima

Namenski računi (račun za bolovanje)

SMS servis - obaveštenje o stanju, prilivu

Izvodi (na email, fax, poštom ili lično preuzimanje)

Postani klijent

*U skladu sa važećom tarifom naknada za Mikro preduzeća i Preduzetnike

Dinarski i devizni račun uz Web eBanking idealna je kombinacija

za sve kompanije koje žele da svoje poslovanje, kako u zemlji tako i u inostranstvu, imaju uvek pod kontrolom i na jednostavan način upravljaju njime.

Platni promet sa inostranstvom bez dolaska u banku

Pored obavljanja platnog prometa u zemlji, omogućeno vam je i obavljanje platnog prometa sa inostranstvom i to sve elektronskim putem, preko web aplikacije.

Uvid i upravljanje finansijama iz udobnosti kancelarije

Bez čekanja u redovima i uz veliku uštedu vremena, pregled i izvršenje svih transakcija: plaćanja, prenosi, kursna lista, pregled proizvoda u korišćenju i još mnogo toga

Debitne kartice za vas i za ovlašćena lica

da 24/7 plaćate beskontaktno i da raspolažete svojim sredstvima kad god želite.

Uplata pazara 24/7

Od sada u Zonama 24/7 AIK banke možete i da uplatite pazar bez čekanja u redu na pametnom sefu

Da ne mislite na redovne obaveze

A možete i da prenesete vaše obaveze na nas putem Trajnog naloga.

Najčešće postavljana pitanja

Šta je to paket račun?

Paket račun je skup proizvoda i usluga povezanih sa tekućim (platnim) računom uz definisanu mesečnu naknadu koja je niža od cene koju biste platili za korišćenje svih ili samo dela tih proizvoda i usluga van paketa.

Kome je namenjen AIK biznis paket račun?

AIK Biznis paket račun je namenjen svim pravnim licima i preduzetničkim radnjama koja žele da svoje poslovanje obavljaju brzo i jednostavno uz osnovne funkcionalnosti bankarskih usluga po najpovoljnijoj ceni i vrhunskom kvalitetu. Uspeli smo da jednim paketom obuhvatimo set usluga i proizvoda koji su potrebni svim pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje svakodnevnih aktivnosti kao što su: -osnovni platni račun koji se koristi za priliv novčanih sredstava ili plaćanje obaveza preduzeća; -izvod po računu, koji je moguće dobiti kako na šalteru Banke, tako i elektronskim putem; -obaveštenja o prilivima, putem SMS poruke; -debitna platna kartica omogućava korišćenje sredstava bez dolaska u Banku, odnosno plaćanje na mrežama POS terminala.

Da li su svi proizvodi i usluge u okviru AIK biznis paketa uključeni u cenu. Da li postoje druge naknade?

Izdavanje svih navedenih proizvoda i usluga je uključeno u cenu i nema drugih naknada. Uslovi korišćenja platnog prometa, kreditnih proizvoda i ostalih usluga predstavljeni su detaljno u našim Tarifama