Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Investicioni kredit

Za bolje i više, kada ste spremni za ulaganje, kada ste odlučili da pokrenete investicije, AIK banka je pravi partner za vas.

Investicioni krediti su krediti na dugi rok koje možete iskoristiti za: nabavku mašina i opreme, za finansiranje proizvodnje mašina i opreme za sopstvene potrebe; kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objekata za sopstvene potrebe; za pripremu zemljišta za izgradnju za refinansiranje postojećih dugoročnih kredita