Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Business Mastercard kartica

raspolažite novcem 365 dana godišnje, 24 sata dnevno, u zemlji ili inostranstvu

Platna kartica za pravna lica i preduzetnike vezana za dinarski račun omogućava

Mogućnost plaćanja ili podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu na velikom broju POS i ATM terminala

Da imate preciznu evidenciju i kontrolu troškova zaposlenih. Možete obezbediti dodatnu karticu svojim zaposlenima u firmi a koje želite da ovlastite, ali i da definišete mesečni limit za njihovu potrošnju po dodatnoj kartici

Obavljanje internet transakcija uz maksimalnu sigurnost. Uz 3D Secure uslugu povećana je bezbednost korišćenja kartica na internetu

Jednostavna realizacija službenih putovanja, uvek dostupna sredstva na platnom računu vašeg preduzeća (uz jasno postavljene limite)

Uz beskontaktnu tehnologiju plaćanja, bez unosa PIN-a, za iznose do RSD 4.000 na svim prodajnim mestima u zemlji sa oznakom MASTERCARD

NOVO
Uz vašu Business debitnu karticu pristupite novom servisu AIK Banke: Smart sef za uplatu pazara za pravna lica i preduzetnike. Bez čekanja u redovima Bez popunjavanja naloga za uplatu Uplatom pazara za više lokacija možete upravljati preko opcije POZIV NA BROJ Do 500 novčanica ukupne vrednosti do 300.000 RSD Za uplatu pazara potrebno je izvršiti autorizaciju debitne poslovne kartice
Pozovi nasPiši nam

Važne prednosti internet prodavnice u odnosu na tradicionalnu prodaju

Sigurna kupovina Mastercard karticama na internetu

Prilikom plaćanja na internet prodajnim mestima na kojima je istaknuta oznaka MasterCard SecureCode, klijent ima mogućnost da, uz unapređeni metod zaštite, plaćanje na internetu potvrdi pomoću jednokratne lozinke. Lozinku za internet transakciju dobija SMS-om na svoj broj mobilnog telefona koji je već registrovan za uslugu Card alert-SMS servis (obaveštavanje o autorizaciji). Ažurirajte svoj broj mobilnog telefona na koji ćete primati SMS poruke sa jednokratnom lozinkom za realizaciju internet transakcije.

SMS servis je usluga za pružanje informacija

o izvršenim transakcijama i koja doprinosi većoj bezbednosti korišćenja platnih kartica. Na Vaš mobilni telefon, putem SMS poruke, bićete obavešteni o svakoj transakciji platnom karticom

DinaCard debitna kartica
je debitna - poslovna kartica za pravna lica. Može se koristiti u zemlji za plaćanje roba i usluga na POS terminalima, za podizanje gotovog novca na šalterima banaka i za podizanje gotovog novca na bankomatima u skladu sa propisima koji regulišu poslovanje sa gotovinom,  na mestima na kojima je istaknut znak DINA, do iznosa raspoloživog na računu. Sva plaćanja DinaCard debitnom karticom u Srbiji vrše se bez provizije, odnosno bez dodatnih troškova
Dodatna likvidnost na dohvat ruke
Mastercard business kreditna kartica namenjena je pravnim subjektima i preduzetnicima koji imaju otvoren tekući račun u AIK Banci. Omogućava pristup dodatnim sredstvima do iznosa odobrenog limita.  Zahtev za Mastercard Business kreditnu karticu preuzmite ovde

    Može se koristiti na prodajnim mestima i bankomatima širom sveta na kojima je istaknut znak MASTERCARD. Sigurnije su od nošenja gotovine. Mogu se koristiti za plaćanja roba i usluga (troškovi reprezentacije, putni troškovi…), za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu kao i za plaćanje putem interneta (rezervacija hotela, kupovna avio-karata…)

    Fiksna kamatna stopa

    Korisnik sam bira svoj model otplate - charge ili revolving

Charge opcija

Korisnik ima rok da plati za svu potrošnju u tekućem mesecu do 15-tog dana u narednom mesecu. Ukoliko uplati celokupan iznos, kamata mu neće biti obračunata

Revolving način

Ukoliko korisnik neuplati celokupan potrošen iznos, tada prelazi na revolving procenat otplate duga od 5%, 10%, 25% i 100%, minimum 10.000 RSD*