Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Ako su vam potrebna hitna sredstva

za opšte namene, za poslovanje, tekuću likvidnost ili obrtna sredstva, pripremili smo ponudu za vas

Kredit za poslovanje

Odobrava se sa rokovima otplate do 36 meseci. Namena kredita do 12 meseci je: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavka robe ili repromaterijala, finansiranje uvoza ili izvoza, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva. Namena kredita od 13 do 36 meseci: finansiranje dugoročnih obrtnih sredstava, refinansiranje postojećih kredita. Minimalno potrebni uslovi: Poslovanje firme duže od godinu dana U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana) Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd;
Možda vam je zanimljivo
Kredit na bazi namenski oročenog depozita - da vaš novac uvek zarađuje
Kredit na bazi namenski oročenog depozita predstavlja kredit za poslovanje preduzeća koji je obezbeđen 100% novčanim depozitom (RSD ili EUR valuta). Preporučujemo da ga koristite ukoliko poseduje određena sredstva (bilo kao pravno ili kao fizičko lice), a ne želite da ta sredstva uložite odmah već ih možete iskoristiti za odobrenje kredita, koji otplaćujete iz dobiti zarađene angažovanjem sredstava.
Pozovi nasPiši nam