Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Usluge 24/7
Tehnologiju koristimo, a sa ljudima razgovaramo.

eBanking

Da optimizujete troškove - usluga obavljena putem ebanking-a jeftinija je nego usluga realizovana na šalteru Banke za oko 30% Da uštedite vreme - ne postoji potreba odlaska na šalter Banke, mogućnost obavljanja poslova od kuće ili sa bilo koje lokacije u zemlji ili svetu Mogućnost obavljanja poslova 24/7/365 Bez potrebe čuvanja papirne dokumentacije
Halcom

Multibank rešenje Kompletan domaći i devizni platni promet Trogodišnji kvalifikovani sertifikat na Smart kartici B2B modul za automatsko osvežavanje podataka

Interesuje me
NF Innova

WEB – Online aplikacija Kompletan domaći i devizni platni promet Dvogodišnji sertifikat na USB tokenu Singlebank rešenje

Interesuje me
Mogućnosti
Uvid u trenutno stanje na svim računima u Banci
Pregled prometa za određeni period
Redovna i Instant plaćanja
Pregled i štampanje izvoda
Inostrana plaćanja i rasknjižavanja deviznih priliva

Bezbednost

Bezbednost transakcija za pravna lica se obezbeđuje elektronskim potpisivanjem transakcija, uz korišćenje digitalnih sertifikata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji i zbog toga je svaki potpis jedinstven. Digitalni sertifikati se izdaju na USB tokenima (za korisnike aplikacije NF Innova eBanking) ili „smart“ karticama jedna za sve (za korisnike aplikacije Halcom eBanking).

Najčešće postavljana pitanja

Klijent je blokirao PIN, kako da ga deblokira?

Klijenti mogu samostalno da urade deblokadu PIN-a pomoću PUK koda. Na jednostavan način formiraće novi PIN i to bez odlaska u Banku.

Mogu li stornirati/opozvati eBanking nalog?

U Halcom eBanking rešenju moguće je opozvati naloge, ali samo one sa datumom valute u budućnosti. U NF Innova eBanking rešenju moguće je stornirati naloge koji su u nekonačnom statusu.

Mogu li se na postojeći sertifikat dodati računi druge firme?

U oba eBanking rešenja je to moguće bez ograničenja u smislu maksimalnog broja firmi na jednom sertifikatu. Halcom rešenje omogućava i dodavanje računa iz drugih banaka (AIK računi na sertifikate izdate u drugim bankama i obrnuto)

Mogu li klijenti pravna lica da rade devizni PP u eBanking-u?

Mogu i korisnici Halcom i korisnici NF Innova eBanking-a. Od najzastupljenijih poslova klijenti mogu kreirati devizne naloge, raditi kupoprodaju deviza, rasknjižavati prilive iz inostranstva, preuzimati izvode po deviznim računima.