Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Usluge 24/7

Tehnologiju koristimo, a sa ljudima razgovaramo.

eBanking

- Optimizacija troškova - Ušteda vremena - Dostupnost 24/7 - Jednostavnost korišćenja
AIK Hal E-Bank

Multibank rešenje Kompletan domaći i devizni platni promet Trogodišnji kvalifikovani sertifikat na Smart kartici B2B modul za automatsko osvežavanje podataka

Interesuje me
AIK ONLINE Biznis

Cloud kvalifikovani Halcom ONE sertifikat Online obnova sertifikata Kompletan domaći i devizni platni promet mBanking aplikacija bez dodatnih troškova

Interesuje me
AIK mBank Biznis

Cloud kvalifikovani Halcom ONE sertifikat Online obnova sertifikata Domaći i devizni platni promet Biometrijska autentifikacija

Mogućnosti
Uvid u trenutno stanje na svim računima u Banci
Pregled prometa za određeni period
Redovna i Instant plaćanja
Pregled i štampanje izvoda
Inostrana plaćanja i rasknjižavanja deviznih priliva

Bezbednost

Bezbednost transakcija za pravna lica se obezbeđuje elektronskim potpisivanjem transakcija, uz korišćenje digitalnih sertifikata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji i zbog toga je svaki potpis jedinstven. Digitalni sertifikati se izdaju na USB tokenima (za korisnike aplikacije NF Innova eBanking) ili „smart“ karticama jedna za sve (za korisnike aplikacije Halcom eBanking).

Najčešće postavljana pitanja

Šta je Cloud kvalifikovani Halcom ONE sertifikat?

Radi se o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu kojim korisnik upravlja udaljeno, korišćenjem mobilne aplikacije instalirane na mobilnom telefonu. Ovaj sertifikat omogućava brže obavljanje radnih zadataka jer postoji samo jedna tačka provere identiteta za sve servise, kako privatne tako i državne. Bezbednost je obezbeđena naprednim dvofaktorskim sigurnosnim mehanizmom kod autentifikacije i autorizacije a potpisi imaju isti pravni status kao i svojeručni potpisi.

Klijent je blokirao PIN, kako da ga deblokira?

AIK Hal E-Bank: Klijenti mogu samostalno da urade deblokadu PIN-a pomoću PUK koda. Na jednostavan način formiraće novi PIN i to bez odlaska u Banku. AIK ONLINE Biznis: Neophodno je da klijent podnese zahtev u slobodnoj formi u najbližoj filijali AIK Banke. Nakon toga će na E-mail dobiti nove instrukcije za akrivaciju Halcom ONE aplikacije.

Mogu li stornirati/opozvati eBanking nalog?

U oba eBanking rešenja moguće je opozvati naloge, ali samo one sa datumom valute u budućnosti.

Mogu li se na postojeći sertifikat dodati računi druge firme?

U oba eBanking rešenja je to moguće bez ograničenja u smislu maksimalnog broja firmi na jednom sertifikatu. AIK Hal E-Bank rešenje omogućava i dodavanje računa iz drugih banaka (AIK računi na sertifikate izdate u drugim bankama i obrnuto).

Mogu li klijenti pravna lica da rade devizni PP u eBanking-u?

Mogu korisnici oba eBanking rešenja. Od najzastupljenijih poslova klijenti mogu kreirati devizne naloge, raditi kupoprodaju deviza, rasknjižavati prilive iz inostranstva, preuzimati izvode po deviznim računima, sve to čak i na mobilnim aplikacijama.