Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Razgovarajte sa ekspertom za projektno finansiranje

Oslonite se na naše iskustvo

indivdualni pristup svakom projektu sa predlogom najkvalitetnijih rešenja

stabilno finansiranje prilagođeno specifičnostima projekta

kredit prilagođen planiranoj projekciji prodaje nekretnina

Zainteresovani ste za finansiranje investicionih projekata
na principima projektnog finansiranja? I to: projekata za izgradnju rezidencijalnih, poslovnih objekta ili objekata komercijalne ili neke druge namene projekata obnovljivih izvora energije
Posedujete
osnovano namensko preduzeće za realizaciju konkretnog projekta (SPV) adekvatno sopstveno učešće relevantnu pravno-tehničku dokumentaciju reference na istim ili sličnim projektima odgovarajući poslovni plan
Zakažite sastanak na kome ćete nam prezentovati vaše ideje i relevantnu dokumentaciju
AIK banka odobrava stambene kredite fizičkim licima za nekretnine iz projektnog finansiranja dok su još u izgradnji, ili nakon izgradnje