Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
Krediti
Vodeći računa o uspešnom poslovanju naših klijenata, kreirali smo ponudu kreditnih proizvoda koji su prilagođeni kratkoročnim i dugoročnim poslovnim potrebama finansiranja kompanija. U svojoj ponudi imamo široku paletu kratkoročnih i dugoročnih modela finansiranja. Uz podršku našeg stručnog i posvećenog tima izaberite najpovoljniji model finansiranja poslovanja vaše kompanije.
Interesuje me
Krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva
Zavisno od potreba i dinamike poslovnog ciklusa vaše kompanije, korišćenje kredita za obrtna ili trajna obrtna sredstva sa različitom ročnošću vam omogućava stabilno finansiranje zaliha, plaćanje obaveza iz poslovanja, finansiranje pripreme izvoza, kao i za ostale namene.
Saznaj više
Revolving krediti

Revolving kredit vam omogućava da na veoma funkcionalan način koristite sredstva kredita i finansirate tekuću likvidnost i periodične potrebe za obrtnim sredstvima. U ugovorenom roku, sredstva kredita možete koristiti kada se za to ukaže potreba i ista vratiti u slučaju viška sredstava čime se raspoloživi limit obnavlja do prvobitnog iznosa kredita.

Saznaj više
Investicioni kredit

Investicionim kreditima pružamo podršku razvoju vaše kompanije i vašim dugoročnim ulaganjima u profitabilne investicione projekte, nabavku mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objekata za sopstvne potrebe, kao i refinansiranje postojećih investicionih kredita.

Saznaj više

Blog

Bankarski svet bliži vama
Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više