Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Ako vam je važno da znate da imate obezbeđena sredstva

koja ćete iskoristiti onda kada vi odlučite i vratiti kada vama odgovara, onda je Revolving kredit pravo rešenje za vas

Revolving kredit - Novac na dohvat ruke

Revolving kredit predstavlja okvirni iznos novčanih sredstava koje Banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita ih obnavlja do prvobitnog okvirnog iznosa. Banka upravlja povlačenjem kreditnih sredstava na osnovu pismene najave klijenta jedan dan pre povlačenja tranše. Od 5.000 EUR (RSD protivvrednost po srednjem kursu NBS) do maksimuma kreditnog potencijala klijenta Minimalno potrebni uslovi Poslovanje firme duže od godinu dana; U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana kumulativno; Uredna kreditna istorija (u poslednjih 12 meseci klijent nema prijavljenu aktivnu ili istorijsku docnju u Bankama dužu od 60 dana); Otvoren paket račun kod AIK Banke ad Beograd;