Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalne usluge
Apple Pay
Google Pay
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Štedim među svojima.

Prirodan izbor.

Prednosti

Kamata koja raste iz perioda u period

Bez gubitka prethodno pripisanih kamata

Bez naknade za otvaranje i vođenje računa

Fiksne kamatne stope

Unapred ugovorene kamatne stope za ceo period

Opis proizvoda

Stepenasta štednja je fleksibilni štedni proizvod Naša AIK Banka, kod kojeg se kamatna stopa povećava nakon svakog perioda oročenja depozita. Po isteku svakog perioda oročenja, kamata na stepenastu štednju se isplaćuje na redovan dinarski račun klijenta. Stepenasta štednja nagrađuje vernost klijenata povećanjem kamatne stope u svakom započetom periodu, uz isplatu kamate po ugovorenoj dinamici. Obezbedite unapred ugovorene rastuće kamatne stope za period od 12 meseci. Prekid oročenja ne uzrokuje gubitak već pripisane kamate.
Stepenasta štednja u dinarima 6 x 2 meseca = 12 meseci za pun ciklus štednje
Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan oročavanja.
Stepenasta štednja u dinarima
Period: 3 meseca
Nominalna kamatna stopaEfektivna kamatna stopa
Prvi period oročenja1.70%1.73%
Drugi period oročenja1.90%1.94%
Treći period oročenja2.10%2.14%
Četvrti period oročenja2.40%2.45%
Peti period oročenja2.70%2.76%
Šesti period oročenja3.00%3.06%
Reprezentativni primer za Dinarsku stepenastu štednju


6x2
Iznos oročenja1.000.000
Valuta RSD
RSD
Period12 M
Kamatna stopa_Period 11.70%
Kamatna stopa_Period 21.90%
Kamatna stopa_Period 32.10%
Kamatna stopa_Period 42.40%
Kamatna stopa_Period 52.70%
Kamatna stopa_Period 6
3.00%
EKS2.35%
Kamata BRUTO u RSD
23.308,33
Porez/
Kamata NETO u RSD
23.308,33

Zanteresovani ste? Pošaljite nam upit i uskoro ćemo vas kontaktirati.

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak