Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Razgovarajte sa ekspertom za projektno finansiranje

Oslonite se na naše iskustvo

indivdualni pristup svakom projektu sa predlogom najkvalitetnijih rešenja

stabilno finansiranje prilagođeno specifičnostima projekta

kredit prilagođen planiranoj projekciji prodaje nekretnina

Zainteresovani ste za finansiranje investicionih projekata
na principima projektnog finansiranja? I to: projekata za izgradnju rezidencijalnih, poslovnih objekta ili objekata komercijalne ili neke druge namene projekata obnovljivih izvora energije
Posedujete
osnovano namensko preduzeće za realizaciju konkretnog projekta (SPV) adekvatno sopstveno učešće relevantnu pravno-tehničku dokumentaciju reference na istim ili sličnim projektima odgovarajući poslovni plan
Zakažite sastanak na kome ćete nam prezentovati vaše ideje i relevantnu dokumentaciju
AIK banka odobrava stambene kredite fizičkim licima za nekretnine iz projektnog finansiranja dok su još u izgradnji, ili nakon izgradnje