Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt
O svim našim kreditima
Veran partner srpskom agraru Krediti AIK Banke za registrovana poljoprivredna gazdinstva dizajnirani su da podrže sve specifičnosti poljoprivredne proizvodnje. Paleta kredita sadrži kako standardne kreditne proizvode, tako i kredite koje možete zajedno sa vašim bankarskim savetnikom da prilagodite svom poslovanju.
Kredit za poljoprivrednu proizvodnju
Za sve što vam je potrebno (za obrtna ili trajna obrtna sredstva) Odobravaju se sa rokovima otplate do 36 meseci. Namena kredita je finansiranje semenske robe, sadnica, đubriva, zaštitnih hemijskih sredstava, energenata, stočne hrane, stočnog fonda za tov i ostalog repromaterijala u poljoprivredi. Reč je o kreditima najšire namene.
Interesuje meSaznaj više
Revolving kredit
Potrošite koliko vam treba Revolving kredit AIK Banke omogućava fleksibilan model poslovanja. Ovi krediti su dizajnirani tako da se kamata plaća samo na iskorišćena sredstva koja se povlače i angažuju u skladu sa potrebama gazdinstva, odnosno po zahtevu klijenta. Ovi krediti predstavljaju jedinstven i fleksibilan bankarski proizvod kojim samostalno upravlja svaki korisnik kredita.
Interesuje meSaznaj više
Krediti sa garancijom Garancijskog fonda AP Vojvodine – Direkta podrška agraru

Obezbedili smo čitavu paletu proizvoda u saradnji sa Garancijskim Fondom AP Vojvodine kao direktnu podršku Agro Biznisu u našoj zemlji i klijentima koji se bave poljoprivredom: Za nabavku repromaterijala u poljoprivredi Dugoročni poljoprivredni krediti za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa kao i nabavku prateće opreme Kredit za energetsku efikasnost sa garancijom Garancijskog Fonda AP Vojvodine Kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme, proširenje matičnog stada ili podizanje dugogodišnjeg zasada voća i vinograda u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine Kredit za kupovinu zemljišta u saradnji sa Garancijski Fondom AP Vojvodine

Interesuje mePozovi nas
Investicioni krediti – Novac za sve vaše ideje

Za sve investicione potrebe Vašeg gazdinstva. Namena kredita može biti finansiranje nabavke mehanizacije, opreme, zalivnih sistema, plastenika, sušara, poljoprivrednog zemljišta... Pokriva široku lepezu potreba svakog registrovanog poljoprivrednog zemljišta. A možda vas zanima i Dugoročni investicioni kredit za kupovinu zemljišta?

Interesuje mePozovi nas
Možda vas interesuje
Kredit na bazi namenski oročenog depozita
Novac radi za vas Ukoliko ne želite da angažujete sopstvena sredstva u proizvodnji, a imate potrebu za obrtnim sredstvima, na raspolaganju su vam krediti na bazi nemenski oročenog depozita. Za iznose veće od 500 eura, na rok do 84 meseca. Za osnovna i obrtna sredstva ili ostale namene. Neka Vaš novac radi za Vas.
Interesuje me

Blog

Bankarski svet bliži vama
IPARD podsticaji – da li i kada mogu dobiti finansiranje za potrebe realizacije IPARD projekata?

Velika podrška srpskoj poljoprivredi dolazi iz IPARD fondova, sa ciljem da se unapredi život na selu i omogući blagostanje ruralnog stanovništva.

Pročitaj više
Koje izvore finansiranja najbolje da koristim za potrebe ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju?

Poljoprivreda je nesumnjivo najvitalnija grana srpske privrede. Nakon decenija zanemarivanja i pretežnog ulaganja u industriju

Pročitaj više
Da li Banka podržava investiciona ulaganja u poljoprivredno gazdinstvo?

Za sve što vam padne na pamet, a da vam je potrebno da pokrenete i unapredite vaš agro biznis

Pročitaj više