Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

eBanking

Usluga elektronskog bankarstva vam, uz uštedu vremena i novca, pruža mogućnost da u svakom trenutku na raspolaganju imate:

Mogućnost plaćanja računa i prenosa sredstava na račune fizičkih i pravnih lica u dinarima

Informacije o stanju i prometu po računima, kreditu i platnim karticama

Menjačke transakcije po stimulativnom kursu banke

Preuzimanje mesečnih izvoda po tekućem računu

Interni prenos sredstava između svojih dinarskih računa

Interni prenos sredstava između svojih deviznih računa

Informacije o nerealizovanim čekovima

Kursnu listu

Bezbednost
Bezbednost transakcija poslatih od strane fizičkih lica sprovodi se dvojnim određivanjem identiteta i to unosom korisničkog imena/lozinke i potvrdom svake transakcije kodom koji se dobija SMS porukom na broj mobilnog telefona koji je korisnik prijavio u AIK banci. U slučaju tri pogrešna pokušaja pristupa (uneto pogrešno korisničko ime ili lozinka), aplikacija se automatski blokira na određeni period.