Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kompas paket račun
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
mBanking
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Sigurnost

Osiguranje

Priuštite sebi I svojim najbližima mir I prepustite se uživanju uz posebne vrste osiguranja sa širokim obimom pokrića.

Za korisnike Mastercard Platinum kreditne kartice, a u saradnji sa renomiranom kompanijom Generali Osiguranje, AIK Banka je obezbedila:

Za korisnika osnovne Mastercard Platinum kreditne kartice AIK banke: Putno osiguranje (nivo pokrića Standard i uključeno rekreativno bavljenje skijaškim sportom) - za korisnika kartice i članove njegove porodice koji važi u slučaju da putuju zajedno sa vlasnikom Mastercard Platinum kreditne kartice Aik Banke. Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju (otkaz avionskog leta i gubitak prtljaga) - za korisnika kartice i članove njegove porodice Dodatna pogodnost – Lekar na telefonu Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (smrt usled nesrećnog slučaja i trajni invaliditet) Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti Osiguranje pomoći na putu u vezi sa drumskim vozilom Osiguranje pomoći u stambenom objektu Osiguranje odgovornosti vlasnika kućnog ljubimca

Za korisnika dodatne Mastercard Platinum kreditne kartice AIK banke: Putno osiguranje (nivo pokrića Standard i uključeno rekreativno bavljenje skijaškim sportom) - za korisnika kartice i članove njegove porodice Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju (otkazivanje avionskog leta i gubitak prtljaga) Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti

Posebna call centar linija namenjena isključivo korisnicima Mastercard Platinum kreditne kartice dostupna 24/7 pozivanjem broja +381 11 415 59 35.

Dodatne informacije: Uslovi za osiguranje pomoći na putu u vezi sa drumskim vozilom Uslovi za osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet) Uslovi za osiguranje kućnih ljubimaca Uslovi za osiguranje pomoći u stambeno-poslovnom objektu Opšti uslovi za osiguranje za slučaj smetnji na putovanju Uslovi za putno osiguranje kada je ugovarač banka Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) Klauzula SW – osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom ključeva i ličnih dokumenata nezavisno od gubitka kartice Uputstvo za prijavu štete Klauzula – osiguranje pomoći na putu za svako vozilo u kome se nalazio vlasnik platne kartice (korisnik računa u banci)

Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom