Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Sigurnost

Osiguranje

Priuštite sebi I svojim najbližima mir I prepustite se uživanju uz posebne vrste osiguranja sa širokim obimom pokrića.

Za korisnike Mastercard Platinum kreditne kartice, a u saradnji sa renomiranom kompanijom Generali Osiguranje, AIK Banka je obezbedila:

Za korisnika osnovne Mastercard Platinum kreditne kartice AIK banke: Putno osiguranje (nivo pokrića Standard i uključeno rekreativno bavljenje skijaškim sportom) - za korisnika kartice i članove njegove porodice koji važi u slučaju da putuju zajedno sa vlasnikom Mastercard Platinum kreditne kartice Aik Banke. Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju (otkaz avionskog leta i gubitak prtljaga) - za korisnika kartice i članove njegove porodice Dodatna pogodnost – Lekar na telefonu Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (smrt usled nesrećnog slučaja i trajni invaliditet) Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti Osiguranje pomoći na putu u vezi sa drumskim vozilom Osiguranje pomoći u stambenom objektu Osiguranje odgovornosti vlasnika kućnog ljubimca

Za korisnika dodatne Mastercard Platinum kreditne kartice AIK banke: Putno osiguranje (nivo pokrića Standard i uključeno rekreativno bavljenje skijaškim sportom) - za korisnika kartice i članove njegove porodice Osiguranje za slučaj smetnji na putovanju (otkazivanje avionskog leta i gubitak prtljaga) Osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti

Posebna call centar linija namenjena isključivo korisnicima Mastercard Platinum kreditne kartice dostupna 24/7 pozivanjem broja +381 11 415 59 35.

Dodatne informacije: Uslovi za osiguranje pomoći na putu u vezi sa drumskim vozilom Uslovi za osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom platnih i kreditnih kartica i nekih drugih opasnosti (Secure Wallet) Uslovi za osiguranje kućnih ljubimaca Uslovi za osiguranje pomoći u stambeno-poslovnom objektu Opšti uslovi za osiguranje za slučaj smetnji na putovanju Uslovi za putno osiguranje kada je ugovarač banka Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) Klauzula SW – osiguranje finansijskih gubitaka nastalih zloupotrebom ključeva i ličnih dokumenata nezavisno od gubitka kartice Uputstvo za prijavu štete Klauzula – osiguranje pomoći na putu za svako vozilo u kome se nalazio vlasnik platne kartice (korisnik računa u banci)

Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom