Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Kriterijumi Mastercard platinum kreditne kartice

U cilju što veće transparentnosti i bolje informisanosti klijenata u nastavku uslovi za dobijanje I gubitak Platinum statusa
Preduslovi za sticanje Platinum statusa

1. Lična primanja više ili jednaka iznosu od 2.500 € 2. Oročeni depozit u AIK banci u iznosu jednakom ili većem  od 50.000€ 3. Vlasništvo nekretnine u vrednosti jednakom ili većem od 200.000€ 4. Vlasik privatnog biznisa duže od 2 god *neophodno je ispunjenje 2 od 4 zadata kriterijuma

Aik Banka zadržava diskreciono pravo

da revidira status klijenta u svakom trenutku. U slučaju gubitka statusa, možete nastaviti sa korišćenjem proizvoda, po uslovima koji su Vam već odobreni, a do momenta isticanja njihovog važenja. Banka periodično u toku godine proverava ispunjenost uslova za dobijanje Platinum statusa i o eventualnom gubitku statusa obaveštava klijenta.

Način gubitka Platinum statusa

*Neispunjenje zadatih kriterijuma

Uslovi Mastercard Platinum kreditne kartice
Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica sa 100% depozitom
Valuta u kojoj se limit odobravaRSD
Iznos limita20.000,00 EUR – 150.000,00 EUR Limit za potrošnju po kreditnoj kartici odobrava se na osnovu oročenih sredstava na namenskom depozitnom računu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva
Period otplate36 meseci
Nominalna kamatna stopaNKS 9.5% na godišnjem nivou -  Fiksno
Metod obračunaProporcionalni
Instrumenti obezbeđenjaNamenski depozit 100%
ValutaEUR
NKS1.5% na oročeni namenski depozit
Metod obračunaproporcionalni
EKS1,26% po odbitku poreza na kamatni prihod
Period oročenja36 meseci usklađen sa rokom važenja kartice
Naknada bankeMesečna naknada RSD 5.000,00 osnovna kartica Mesečna naknada RSD 1.500,00 dodatna kartica (do 4 kartica)
Otplata duga po kreditnoj karticiBeskamatni  period do 45 dana u zavisnosti od datuma transakcije dospeće kamate i mesečne naknade do 12-og u mesecu dospeće glavnice po isteku važenja kartice

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

Reprezentativni primer-Mastercard Platinum kreditna kartica
Odobreni limit2.930.000,00 RSD
Valuta odobrenjaRSD
Nominalna kamatna stopa9.5% na godišnjem nivou, fiksna
Metod obračuna kreditaProporcionalni
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.202016.07 %  na godišnjem nivou
Rok korišćenja plastike36 meseci
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita (u slučaju da klijent iskoristi ceo limit prvim korišćenjem kreditne kartice)3.922,171.80 RSD
Kreditni limitRSD 2,930,000.00
Kreditna kamataRSD 812,171.80
Ostali troškovi (ukupna članarina za osnovnu karticu)RSD 180,000.00
Iznos depozita25,000.00 EUR
Valuta depozitaEUR
Nominalna kamatna stopa1.50% na godišnjem nivou fiksna
Metod obračuna kreditaProporcionalni
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 22.06.20201.26% na godišnjem nivou fiksna
Rok oročenja 36 meseciRok oročenja 36 meseci
Obračunata bruto kamata u EUR1,124.37 EUR
Ukupan iznos za isplatu u EUR, nakon odbitka poreza 5,128.88 EUR25, 955.71 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. 
Poreska obaveza – porez po odbitku 15%168.66 EUR
Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom