Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Podrška

Nikada niste sami

Ako ste vlasnik Mastercard Platinum kreditne kartice, gde god da se nađete i ma šta god da Vam se dogodi, znajte da niste sami. Pozivanjem Kontakt centra na broj +381 11 785 99 99 i izborom opcije za korisnike Mastercard Platinum servisa:

Prijavite lako gubitak ili krađu Vaše kartice, Kontaktirajte direktno Vašeg Concierge agenta, Informišite se detaljno o Vašem paketu osiguranja.

Radnim danima pozivanjem Kontakt centra u periodu od 09h do 18h i subotom od 09h do 13h časova ili upućivanjem zahteva na email adresu platinum@aikbanka.rs van radnog vremena možete uputiti zahtev za:

Brzi transfer novca u inostranstvo putem RIA Money Transfera usled krađe, gubitka ili oštećenja kartice. Isplata novca se vrši u valuti zemlje mesta prijema. AIK Banka zaduženjem iz raspoloživog stanja sredstava na kartici šalje novac preko RIA Sistema transfera novca. Do iznosa dinarske protivvrednosti 500 EUR jednom godišnje, transakcija se obavlja bez naknada Transfernova Beograd. Ukoliko je zahtevani iznos slanja gotovine veći od 500 EUR, naknadu za tu transakciju plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd. Naknadu za slanje gotovine za sve transakcije slanja nakon prvog slanja u period jedne godine, plaća Korisnik saglasno tarifi naknada Transfernova Beograd.

Hitna izrada i dostava Kartice u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja Kartice jednom u toku roka važenja kartice obavlja se o trošku AIK Banke. Za naredne slučajeve izdavanja nove kartice trošak snosi Korisnik saglasno Tarifi Banke i DHL-a.

Detaljnije uslove možete pogledati ovde.

Uživajte u svetu maksimalnih mogućnosti sa AIK MasterCard platinum kreditnom karticom