Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Usluge 24/7

Tehnologiju koristimo, a sa ljudima razgovaramo.

eBanking

Da optimizujete troškove - usluga obavljena putem ebanking-a jeftinija je nego usluga realizovana na šalteru Banke za oko 30% Da uštedite vreme - ne postoji potreba odlaska na šalter Banke, mogućnost obavljanja poslova od kuće ili sa bilo koje lokacije u zemlji ili svetu Mogućnost obavljanja poslova 24/7/365 Bez potrebe čuvanja papirne dokumentacije
Halcom

Multibank rešenje Kompletan domaći i devizni platni promet Trogodišnji kvalifikovani sertifikat na Smart kartici B2B modul za automatsko osvežavanje podataka

Interesuje me
NF Innova

WEB – Online aplikacija Kompletan domaći i devizni platni promet Dvogodišnji sertifikat na USB tokenu Singlebank rešenje

Interesuje me
Mogućnosti
Uvid u trenutno stanje na svim računima u Banci
Pregled prometa za određeni period
Redovna i instant plaćanja
Pregled i štampanje izvoda
Inostrana plaćanja i rasknjižavanja deviznih priliva

Bezbednost

Bezbednost transakcija za pravna lica se obezbeđuje elektronskim potpisivanjem transakcija, uz korišćenje digitalnih sertifikata. Elektronski potpisi su zasnovani na asimetričnoj kriptografiji i zbog toga je svaki potpis jedinstven. Digitalni sertifikati se izdaju na USB tokenima (za korisnike aplikacije NF Innova eBanking) ili „smart“ karticama jedna za sve (za korisnike aplikacije Halcom eBanking).

Najčešće postavljana pitanja

Klijent je blokirao PIN, kako da ga deblokira?

Klijenti mogu samostalno da urade deblokadu PIN-a pomoću PUK koda. Na jednostavan način formiraće novi PIN i to bez odlaska u Banku.

Mogu li stornirati/opozvati eBanking nalog?

U Halcom eBanking rešenju moguće je opozvati naloge, ali samo one sa datumom valute u budućnosti. U NF Innova eBanking rešenju moguće je stornirati naloge koji su u nekonačnom statusu.

Mogu li se na postojeći sertifikat dodati računi druge firme?

U oba eBanking rešenja je to moguće bez ograničenja u smislu maksimalnog broja firmi na jednom sertifikatu. Halcom rešenje omogućava i dodavanje računa iz drugih banaka (AIK računi na sertifikate izdate u drugim bankama i obrnuto)

Mogu li klijenti pravna lica da rade devizni PP u eBanking-u?

Mogu i korisnici Halcom i korisnici NF Innova eBanking-a. Od najzastupljenijih poslova klijenti mogu kreirati devizne naloge, raditi kupoprodaju deviza, rasknjižavati prilive iz inostranstva, preuzimati izvode po deviznim računima.