Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
AIK Like
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Plaćanja karticom uz podizanje keša
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
AIK like
Digitalno poslovanje
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Obaveštenje o bezbednosti na internetu

Poštovani klijenti,

Ukoliko dobijete imejl sa neuobičajenim sadržajem ili poruku koja sadrži izvod sa računa, ponudu za saradnju, zahtev za izmenom prava, link za pristup sistemima iili dokumentima, a isti ne očekujete, obavezno proverite koja je tačna imejl adresa pošiljaoca (Sender), kao i domen te imejl adrese.

U pojedinim slučajevima, u polju „Pošiljalac“ (From) imejla koji dobijete, može stajati naziv AIK Banka ili zaposlenog Banke, ali se u nastavku može videti prava imejl adresa pošiljaoca koja nije u vezi sa AIK Banka a.d. Beograd.

Potrebno je posebno obratiti pažnju na imejl adrese koje mogu podsećati na imejl adresu AIK Banke, kao što su npr. imejl adrese koje sadrže izmenjen domen: @aaikbanka.rs ili @aikbank.rs, @aikbanka.com ili slično.

Ukazujemo da zvanične i jedine ispravne imejl adrese AIK Banke a.d. Beograd sadrže sledeći domen: @aikbanka.rs

Molimo Vas da ne otvarate dokumenta iz priloga imejla, dok ne budete sasvim sigurni da je imejl koji ste dobili zaista poslat od strane AIK Banka a.d. Beograd.

Takođe, podsećamo vas i da nikako ne delite svoje lične podatke ili podatke o svojim karticama/računima drugim licima.

Sve slične pokušaje možete prijaviti popunjavanjem forme na Kontakt stranici AIK Banke.

Hvala na razumevanju i na saradnji,

Vaša AIK Banka