Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Visa GOLD kreditna kartica AIK banke

Povećava vašu potrošačku moć - kreditni limit nije vezan za raspoloživa sredstva na platnom računu

Možete da izaberete jednu od tri opcije za izmirivanje duga:

  Revolving način

  Fleksibilnost u otplati obaveza. Od ukupno potrošenog iznosa minimum 5% vratite banci, a sve više od toga odredite sami koliko želite da platite i ceo vraćeni iznos umanjen za kamatu možete odmah ponovo da koristite.

  Na jednake mesečne rate

  Vi birate - uz pomoć samo jedne SMS poruke podelite iznos Vaše transakcije na 3, 6, 9 ili 12 jednakih mesečnih rata.
  SMS poruku koja Vam stigne nakon izvršene transakcije prosledite (opcija „forward“) na broj 1018 dodajući na kraju poruke  R3, R6, R9 ili R12 u zavisnosti od toga na koliko rata želite da podelite svoju kupovinu. Podela transakcija na rate je moguća do 12h narednog radnog dana od dana realizacije transakcije.

  Bez kamate (uz namenski eur depozit)

  Iskoristite grejs period (charge opcija). Ukoliko izmirite celokupnu potrošnju u toku tekućeg meseca, kamata neće biti obračunata na iskorišćeni iznos od limita vaše kreditne kartice.

   Fiksna kamatna stopa,

   SMS obaveštenje o izvršenim transakcijama

   Čip tehnologija za dodatnu sigirnost

   Pristup novcu 24/7 (bilo gde u svetu sa međunarodno važećom karticom)

   Sigurnija od nošenja gotovine

   Mogu se koristiti i za plaćanja putem interneta (rentiranje vozila, rezervacije hotela i sl.)

   Mogućnost podele transakcije (kupovina ili podizanje gotovine) na rate bez obračnuna kamate ukoliko se rate plaćaju na vreme, a plaćanje naknade za uslugu uz prvu dospelu ratu.

   Lako upravljanje troškovima, jer se sve transakcije nastale korišćenjem kreditne kartice registruju na računu kartice i pregled je moguć kroz mesečne izvode

   Opremljene čip tehnologijom što daje sigurnost i umanjuje mogućnost zloupotrebe

  Interesuje me

  Reprezentativni primer

  Visa Gold Revolving u EUR (uz START paket tekućeg računa)
  Odobreni limit5.000 EUR
  Procenat revolving5%
  Metod obračunaProporcionalni
  Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou, fiksna (1% mesečna) proporcionalni metod obračuna
  Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.01.2021.12,46 % - na godišnjem nivou
  Period otplate36 meseci
  Kriterijum za indeksiranjeU valuti EUR
  Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD Izveštaj kreditnog biroa - 246 RSD
  Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita5.843,13 EUR

  Za korisnike Visa Gold Revolving kreditnih kartica koje nisu u okviru START paketa tekućeg računa naplaćuju se naknada za izdavanje, reizdavanje i mesečne članarine u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica. Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane Visa International sistema. Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

  Visa Gold Charge sa namenskim depozitom na period 12 meseci
  Odobreni limit5.000 EUR
  Metod obračunaProporcionalni
  Nominalna kamatna stopa12% na godišnjem nivou, fiksna (1% mesečna) proporcionalni metod obračuna
  Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 01.01.2021.12,42 % - na godišnjem nivou
  Kriterijum za indeksiranjeU valuti EUR
  Period otplate12 meseci
  Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnikaMenica - 50 RSD
  Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita5.549,50 EUR

  Sredstva obezbeđenja - lična menica i oročeni namenski depozit. Kamatna stopa na namenski depozit jednaka je kamatnoj stopi na oročenje 12 ili 36 meseci. Za potrošnju nastalu u Republici Srbiji primenjuje se srednji kurs za EUR iz kursne liste NBS važeće na dan saldiranja svake pojedinačne transakcije. Sve transakcije po kartici izvršene u inostranstvu evidentiraju se u valuti EUR, tako što se prilikom konverzije iznosa transakcija nastalih u inostranstvu primenjuje intervalutarni kurs ustanovljen od strane VISA International sistema. Pod pretpostavkom da na dan dobijanja kreditne kartice Korisnik iskoristi ceo limit ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita. Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

  Najčešće postavljana pitanja

  Zašto kreditna kartica, a ne kredit?

  Kredit služi konkretnoj, planiranoj nameni, dok kreditna kartica treba da nam pomogne u iznenadnim situacijama. Kada uzmemo kredit, ceo iznos sredstava dobijamo odjednom, dok kod kreditne kartice koristimo onoliko novca koliko nam u tom trenutku treba. Dug po kreditnoj kartici izmirujemo onako kako nam odgovara, dok su obaveze po kreditu fiksne, unapred određene.

  Šta je skuplje – kreditna kartica ili kredit?

  Kada uzimamo kredit, kamatu plaćamo na celokupan iznos odobrenih sredstava, dok se kod kreditne kartice kamata obračunava samo na iskorišćena sredstva i nema naknade za prevremenu otplatu duga. Kreditna kartica ne mora biti skuplja, potrebno je samo da otkrijete kako pravilno da je koristite.

  Zašto je dobro imati kreditnu karticu?

  Kreditna kartica je rešenje za ispunjenje želja ili pokrivanje iznenadnih troškova. Pokvario mobilni telefon, a nemate dovoljno novca da kupite drugi. Ako u toj i sličnim situacijama imate kreditnu karticu, u mogućnosti ste da uđete u neplaniranu investiciju i sigurno ste na dobitku. Obaveze i kontakti nisu trpeli. Ili zamislite da celo vaše društvo isplanira splavarenje, a vi trenutno nemate novca za takvu aktivnost. To nije preveliki trošak da biste sebe lišili nezaboravnih uspomena. Ukoliko imate kreditnu karticu verovatno će to biti trenutak kada ćete pomisliti da je pravo vreme da je iskoristite. Najbolje što možete da pomislite za kreditnu karticu je: Neka je imam, nikad se ne zna kada može da zatreba.

  Da li je postupak dobijanja kreditne kartice komplikovan?

  Više nije. Danas je kreditna kartica na jedan klik od vas. Dokumentacija je na dohvat ruke (link). Kartica važi tri godine, a obnovićemo je lako, online. Podnesi zahtev

  Šta je to revolving princip otplate kod kreditne kartice?

  To znači da sredstva koja ste potrošili plaćanjem kreditnom karticom i vratili u skladu sa mesečnim obračunom možete ponovo da koristite sve dok vam važi kartica. Ono što je veoma dobro kod ovakvog načina plaćanja jeste to što sami odlučujete o iznosu i dinamici otplate, osim minimalnog dela (5% ostatka duga) za plaćanje svakog meseca. Možete uplatiti i ceo iznos što zavisi samo od vaših želja i planova, a izmireni deo umanjen za kamatu možete ponovo da iskoristite.

  Da li se uvek plaća kamata na potrošena sredstva ili je moguće koristiti karticu bez kamate?

  Postoje dve mogućnosti da ne platite kamatu na potrošena sredstva: • Prvi je charge način otplate koji omogućava da koristite karticu u toku meseca, a ukoliko potrošeni iznos izmirite u celosti pre kraja tog meseca, kamata se ne obračunava. • Drugi je installment načina otplate duga kod pojedinih kartica kojima se iznos transakcije može podeliti na 3, 6, 9 ili 12 jednakih mesečnih rata. Ukoliko je otplata redovna, kamata se ne obračunava. Ukoliko izaberete ovu opciju, plaćate samo naknadu uz prvu mesečnu ratu.

  Kako se određuje limit po kreditnoj kartici (raspoloživa sredstva)?

  Limit se određuje na osnovu vaše kreditne sposobnosti. Kreditna sposobnost se obračunava na osnovu vaših mesečnih primanja i postojećih zaduženja koja su evidentirana u izveštaju Kreditnog Biroa.

  Ukoliko nemam redovne mesečne prilive – da li mogu i kako da apliciram za kreditnu karticu?

  Naravno, AIK banka ima rešenje za sve klijente. Ukoliko nemate redovne mesečne prilive (platu, penziju) pružamo mogućnost apliciranja za kreditnu karticu uz položen namenski EUR depozit. Prednost ove opcije je kamatna stopa na nameski depozit koja je jednaka kamatnoj stopi na standardnu oročenu štednju. Uz položenu menicu, limit po kreditnoj kartici može da bude i 100% vrednosti položenog depozita.

  Da li je bezbedno plaćanje karticom na internetu?

  AIK banka je uvela 3D Secure sistem za sigurnu kupovinu MasterCard karticama na internetu. Prilikom plaćanja na internet prodajnim mestima na kojima je istaknuta oznaka MasterCard SecureCode, klijent ima mogućnost da, uz unapređeni metod zaštite plaćanje na internetu, svaku transakciju potvrdi pomoću jednokratne lozinke (OTP-One Time Password) koju za internet transakciju dobija SMS-om na svoj broj mobilnog telefona koji je već registrovan za uslugu Card alert-SMS servisa (obaveštavanje o izvršenju transakcije). Važno je samo da proverite kod svog savetnika u banci da li je vaš broj mobilnog telefona ažuriran.