Fizička lica
Računi
Krediti
Keš kredit
Online keš kredit
Kredit za refinansiranje
Dozvoljena pozajmica
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Stambena štedionica
Keš kredit na bazi namenskog depozita
Svi naši krediti 1
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Oročena štednja sa isplatom kamate unapred
Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate
Postepena štednja
Stepenasta štednja
Štednja po viđenju
Flexi štednja po viđenju
Sve naše štednje
AIK Like
AIK Loyalty
Keš na NIS pumpi
Plaćanje BUS karte
24/7
mBanking
eBanking
IPS
Lokacije
Mreža bankomata
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Štednja
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
Privreda
Računi
Krediti
Projektno finansiranje
Rešenja
24/7
AgroBiz
Računi
Krediti
Kredit za proizvodnju
Revolving kredit
Investicioni kredit
Svi naši krediti
Rešenja
Račun i dobra usluga
Kredit
POS terminal
E-commerce
Dokumentarno poslovanje
Digitalno poslovanje
Business kartica
Sva naša rešenja
24/7
Platinum iskustvo

Podignite keš na preko 350 ATM lokacija u zemlji

Da li ste znali da vam AIK Banka samostalno i u partnerstvu sa MoneyGet mrežom deljenih bankomata pruža jednu od najrasprostranjenijih mreža bankomata u Srbiji?

Više od 350 bankomata

Na raspolaganju vam je više od 350 bankomata širom Srbije. Detaljne informacije o svim lokacijama možete dobiti na početnoj stranici aplikacije mobilnog bankarstva, ili na linku https://www.aikbanka.rs/lokacije.

Putujete u Sloveniju?

Ukoliko putujete u Sloveniju, gotovinu bez provizije možete podići na bankomatima Gorenjske banke: https://www.gbkr.si/bankomati

Da li ste znali da vam AIK Banka samostalno i u partnerstvu sa MoneyGet mrežom deljenih bankomata pruža jednu od najrasprostranjenijih mreža bankomata u Srbiji?

Možda ti je zanimljivo

MultiFunkcionalni bankomati AIK banke

u slučaju da želite na bankomatima AIK Banke da • izvršite transakciju podizanja u EUR valuti, • izvršite transakciju podizanja u dinarima, • deponujete sredstva (EUR ili RSD valuta), • platite vaše račune za komunalije putem QR koda ili nalogom za uplatu, • pristupite svojoj aplikaciji elektronskog bankarstva, • konvertujete dinare ili eure • izvršite uplatu rate kreditne kartice

Podignite keš na preko 350 ATM lokacija u zemlji
Sve ovo možete obaviti 24/7 na više lokacija, gde god se nalaze Multifunkcionalni bankomati AIK Banke.
Mapa MF ATMs