Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Podignite keš na preko 350 ATM lokacija u zemlji
Da li ste znali da vam AIK Banka samostalno i u partnerstvu sa MoneyGet mrežom deljenih bankomata pruža jednu od najrasprostranjenijih mreža bankomata u Srbiji?

Više od 350 bankomata

Na raspolaganju vam je više od 350 bankomata širom Srbije. Detaljne informacije o svim lokacijama možete dobiti na početnoj stranici aplikacije mobilnog bankarstva, ili na linku https://www.aikbanka.rs/lokacije.

Putujete u Sloveniju?

Ukoliko putujete u Sloveniju, gotovinu bez provizije možete podići na bankomatima Gorenjske banke: https://www.gbkr.si/bankomati

Da li ste znali da vam AIK Banka samostalno i u partnerstvu sa MoneyGet mrežom deljenih bankomata pruža jednu od najrasprostranjenijih mreža bankomata u Srbiji?

Možda ti je zanimljivo

MultiFunkcionalni bankomati AIK banke

u slučaju da želite na bankomatima AIK Banke da • izvršite transakciju podizanja u EUR valuti, • izvršite transakciju podizanja u dinarima, • deponujete sredstva (EUR ili RSD valuta), • platite vaše račune za komunalije putem QR koda ili nalogom za uplatu, • pristupite svojoj aplikaciji elektronskog bankarstva, • konvertujete dinare ili eure • izvršite uplatu rate kreditne kartice

Podignite keš na preko 350 ATM lokacija u zemlji
Sve ovo možete obaviti 24/7 na više lokacija, gde god se nalaze Multifunkcionalni bankomati AIK Banke.
Mapa MF ATMs