Fizička lica
Računi
Krediti
Štednja
AIK Like
24/7
Pravna lica
Mala privreda
Privreda
AgroBiz
Računi
Krediti
Rešenja
24/7
Platinum iskustvo
Aktivirajte mBanking brzo, lako, samostalno
U slučaju da niste korisnik elektronskog bankarstva, nova verzija mBanking aplikacije omogućava samostalnu aktivaciju na brz i jednostavan način. U najbližoj filijali možete da aplicirate za uslugu. Nakon toga će vam biti poslat LIB u SMS poruci. Sa LIB-om i brojem vašeg računa aktivirajte mBanking u samo 3 koraka – lako, samostalno.  A možete i online - odmah.
Podnesi zahtev