Fizička lica
Računi
Platni račun sa osnovnim uslugama
Start paket račun
Start Plus paket račun
Elite paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Debitne kartice
Kreditne kartice
Štednja
Oročena štednja
Online oročena štednja
Modeli štednje u evrima
Modeli štednje u dinarima
Štednja po viđenju
Krediti
Keš kredit
Keš kredit za penzionere
Stambeni kredit
Keš kredit pokriven depozitom
AIK Like
Digitalno bankarstvo
Online proizvodi
mBanking
eBanking
Plaćanja QR kodom - IPS
IPS Prenesi
Plaćanja karticom uz podizanje keša
Zona 24/7
Pravna lica
Mala privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
AIK like
Digitalno poslovanje
Privreda
Računi
Kartice
Štednja
Krediti
Projektno
AIK like
Digitalno poslovanje
AgroBiz
Računi
Farmer paket račun
Dozvoljeni minus
Platne kartice
Štednja
Oročena štednja
Stepenasta štednja
Dobro jutro štednja
Krediti
Kredit za obrtna sredstva
Investicioni kredit
Kredit pokriven depozitom
Dokumentarno poslovanje
AIK like
Digitalno poslovanje
eBanking
POS terminal
E-commerce
Zona 24/7
Platinum iskustvo
Kontakt

Kada je vreme za refinansiranje?

Svakog 5. u mesecu vam dospeva rata za kreditnu karticu, 12. se odbija kredit koji ste podigli za kupovinu automobila, a samo tri dana kasnije otplaćujete ratu za veš mašinu... Tu je i dozvoljeni minus, rata za kompjuter... Pitate se da li vam treba lični računovođa, kako biste bili sigurni da sve obaveze izmirujete na vreme. A uz sve to vam fali dodatni keš, a još jedan kredit je već previše.

Istovremeno, u ponudi banke pojavio se kredit pod mnogo povoljnijim uslovima nego svi oni koje trenutno otplaćujete. Ako vas sve ovo muči, kredit za refinansiranje je najbolje rešenje za vas. Osim što ćete sve mesečne obaveze objediniti, otplaćivati ih po povoljnijim uslovima, smanjiti mesečni izdatak, na raspolaganju vam je i dodatna gotovina koja vam je neophodna.

Šta sve možete da uradite sa kreditom za refinansiranje:

- prevremeno otplatite kredit koje ste već iskoristili

- izmirite obaveze po kreditnim karticama

- izmirite obaveze po osnovu odobrenih i iskorišćenih prekoračenja po tekućim računima

- dobijete dodatnu gotovinu

Sve finansijske obaveze koje imate ćete objediniti u jedan novi kredit što će vam olakšati kontrolu nad finansijama. Druga, ali ne manje bitna stvar je što ćete platiti manju ukupnu kamatu na pozajmljeni iznos. To znači ili će vam rata biti manja, nego dotadašnje mesečne obaveze ili ćete smanjiti period otplate.

Ono što je važno da znate jeste da refinansirajućim kreditom pokrivate i one finansijske obaveze koje imate u drugim bankama.

Ukoliko refinansirate svoja zaduženja na kraći vremenski period, u tom slučaju u ponudi su krediti sa fiksnom kamatnom stopom. Ukoliko želite da rasteretite svoja mesečna primanja i odlučite se na duži period otplate, opcija su vam refinansirajući krediti sa promenljivom kamatnom stopom.

Šta dobijate kreditom za refinansiranje:

- kamatna stopa je dovoljno niža od postojeće kamatne stope da obezbedi ukupno nižu cenu kredita

- značajno smanjenje ukupnih troškova otplate kredita.

Povezani tekstovi

Zašto keš kredit?

Gotovinski krediti su dostupni kako zaposlenima, tako i penzionerima.

Kada je vreme za refinansiranje?

Svakog 5. u mesecu vam dospeva rata za kreditnu karticu, 12. se odbija kredit koji ste podigli za kupovinu automobila

Pročitajte još

Koja je razlika između garancije i akreditiva?

Ako se bavite uvozom ili izvozom robe, veoma je važno da znate razliku između garancije i akreditiva, ali i koja su to njihova zajednička svojstva.

Pročitaj više
Čuvajte vreme i zdravlje, otvorite račun iz fotelje

Vreme je novac, pa zašto bismo ga trošili na čekanje u redu ako ne moramo?

Pročitaj više
Šta je prenosivi akreditiv?

Prenosivost akreditiva se ugovara i mora izričito da se naglasi u uslovima akreditiva i to terminom “transferable”.

Pročitaj više
Šta je kontragarancija?

Ponekad zakoni države korisnika garancije propisuju da garanciju u njihovu korist izda lokalna banka ili sam korisnik garancije želi da mu njegova poslovna banka izda garanciju.

Pročitaj više
Šta je aviziranje garancije?

Aviziranje garancije je obaveštenje korisniku da je u njegovu korist izdata garancija ili njena izmena, a bez obaveze po avizirajuću banku.

Pročitaj više